Structual health monitoring

Udfordring:

Projektets mål er at lave en demo/test via et feasibility study på et trådløst strukturelt sundhedsovervågningssystem til betonkonstruktioner, med fokus på konstruktioner med alvorlig nedbrydningsrisiko, såsom broer, tunneler og vindmøllefundamenter.

 

Løsning:

Projektets løsninger skal mindske ressourceforbruget, da teknikere i dag inspicerer alle bygninger, men i stedet kun skal til bygningen, når de IoT baserede målinger viser der er behov for dette – de såkaldte risikobaserede inspektionsintervaller fremfor de kalender baseret intervaller.

De miljømæssige aspekter i projektet ligger i den levetidsforlængelse som vil kunne realiseres ved at implementere et strukturelt sundhedssystem.

 

Effekt:

Videnbroprojektet har givet resultater, som giver både Maturix og ElastiSense momentum inden for deres branche, da de har fået viden fra eksperter de ikke nødvendigvis ville have fået andre steder fra. Maturix er med i et Grand Solution projekt som sideeffekt af videnbroprojektet og begge virksomheder har fået internationale kontakter i England, til at fremme deres løsninger.

Varighed
01/10/2021 – 01/12/2022

Budget
480.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt