Datastyret elektrokoagulering til H2S bekæmpelse

Udfordring:

Svovlbrinte (H2S) er en af de centrale problemstillinger ved afledning af spildevand. H2S er stærkt giftigt selv ved små koncentrationer og årsag til korrosion af rør og bygværker af beton. Samtidig forventes det, at koncentrationen vil blive større når separationen af spildevand og rengvand bliver mere udbredt. I dag bruges der typisk overdosering af jernsalte, som udgør en betydelig udgift for forsyningerne.

Løsning:

Projektet har til formål at udvikle en sensorstyret eletrokoagulering som eet omkostningseffektiv koncept til reduktion af H2S i afløbssystemer, ved oxidering af jernplader.

Ved at anvende vedvarende energikilder åbner løsningen op for en klimavenlig måde at bekæmpe H2S på.

 

Effekt:

Miljømæssigt vil projektet kunne minimere CO2-udledningen i forbindelse med transport af kemikalier til spildevandsbehandling samt forlængelevetiden af rør og bygningsværker af beton ved at bekæmpe H2S.

Varighed
01/11/2021 – 31/12/2022

Budget
480.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt