24. apr 2023

Canada skal inspirere til CO2-fangst i Danmark

Pressemeddelelsen er skrevet af ATV. Læs den her.

Det skal gå hurtigt, hvis vi skal nå en implementering af de første anlæg til CO2-fangst og -lagring i 2025, som den politiske aftale lyder. Derfor rejser en dansk delegation med eksperter i CO2-fangst, -udnyttelse og -lagring til Canada for at få inspiration til, hvordan CCUS kan bidrage til at indfri Danmarks klimamål.

Danmark skal fortsætte udviklingen i højt tempo for at få CO2-teknologierne til at levere et bidrag til de danske reduktionsmål.

Derfor har Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) sammen med CLEAN samlet en dansk delegation med 24 eksperter inden for CCUS (Carbon Capture, Utilization & Storage), der i uge 17 rejser til Canada for at blive klogere på de konkrete udfordringer inden for dansk udvikling af CCUS-løsninger og de potentialer og barrierer, der er knyttet til disse klimateknologier. Canada er verdensførende inden for CCUS og har allerede kommercielle anlæg i CO2-fangst.

Katrine Thomsen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er særligt interesseret i at søge inspiration til, hvordan man fra politisk og regulatorisk side fortsat vil kunne understøtte etableringen af en dansk værdikæde for udrulningen af CCS:

Jeg ser frem til at blive klogere på, hvordan Canada har løst regulatoriske barrierer, skabt de nødvendige rammer og sikret hurtig etablering af den nødvendige værdikæde.

Delegationen tæller blandt andet repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Klimarådet, Novo Nordisk Fonden, forskningsverdenen samt en række både mindre og større virksomheder, blandt andet Maersk og Ørsted.

“Den bredt sammensatte delegation er en pointe i sig selv, da hele økosystemet skal afspejles, og nye værdikæder opbygges, hvis Danmark skal lykkes med at udvikle CCUS-teknologier og den dertilhørende infrastruktur og offentlige rammelovgivning”, udtaler Lia Leffland, akademidirektør i Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Delegationsbesøget har også til formål at bringe kerneaktører fra det danske økosystem sammen med førende canadiske aktører på tværs af forskning, erhverv og det offentlige. Delegationen skal derfor både styrke relationen internt og eksternt og dermed skabe grobund for samarbejde mellem Canada og Danmark. Besøget er organiseret i samarbejde med Green Hub Denmark og Government of Canada Trade Commissioner Service.

Behov for at afdække potentialer og risici

Danmark har en oplagt mulighed for både at gøre CCUS til en del af løsningen på de danske CO2-reduktionsmål samt et grønt forretningsområde. Danmarks tidligere olie- og gasfelter er velegnede til CO2-lagring, og med Danmarks store andel vedvarende energi er det oplagt, at Danmark går forrest i udviklingen af CO2-anvendelse til fx grønne brændstoffer.

Hvordan vi kommer videre med konkret udvikling og implementering samt koordinering af fx infrastrukturen omkring CCUS-initiativer, skal den danske delegation finde inspiration til i det store nordamerikanske land.

Skal potentialet realiseres er det vigtigt, at regeringen spiller en aktiv rolle for at skabe de rette rammebetingelser for udvikling, infrastruktur, tværsektorielt samarbejde, m.m., ligesom det er helt afgørende at afdække potentielle risici i forbindelse med udrulning af CCUS, inden man gør det til en vigtig del af dansk klimapolitik.

“Danmark har brug for et indblik i teknologiernes status. Hvor langt er man i Canada, og hvilke udfordringer har man mødt. CCUS er udpeget som en hjørnesten i den danske klimapolitik, og det er derfor vigtigt at afdække risici og potentialer i forbindelse med udviklingen af disse teknologier, samt rammerne omkring dem”, siger analytiker i Klimarådets sekretariat Nis Bertelsen, som også deltager i turen.

ATV vil samle erfaringerne fra turen i en rapport, som spilles bredt ind i den offentlige debat om en dansk CCUS-strategi. Delegationens input vil desuden indgå på ATV’s Årsmøde den 11. maj, hvor klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard vil redegøre for regeringens tanker om – og planer for – teknologisk omstilling.

CITATER FRA DELEGATIONEN

”Den helt centrale opgave med udviklingen af CCS i Danmark er at skabe den fulde værdikæde i tide samt skabe rammerne for finansiering. For at sikre dette er det bl.a. afgørende, at vi sikrer de regulatoriske rammer for, at CCS kan udvikles i en dansk og europæisk kontekst. Jeg ser frem til at blive klogere på, hvordan Canada har løst regulatoriske barrierer, skabt de nødvendige rammer og sikret hurtig etablering af den nødvendige værdikæde.” – Katrine Thomsen, souschef, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

”Jeg er interesseret i erfaringer, som Maersk kan bruge til at forstå, hvordan man bygger en effektiv infrastruktur til CCUS. Vi arbejder fokuseret med udviklingen af grønne brændstoffer, så Maersk kan blive CO2-neutral i 2040, og så transportsektoren kan blive fossilfri hurtigst muligt. Infrastruktur for brint og CO2 er en vigtig brik i denne udvikling.” – Jacob Hjerrild Zeuthen, Senior Future Fuels Manager, Maersk Energy Transition

”Ud over de oplagte udfordringer med at implementere og skalere anlæg og infrastruktur skal vi sikre os et balanceret fokus på CCS, så vi ikke stirrer os blinde på kortsigtede løsninger. Jeg er især optaget af DAC-teknologiens muligheder for at bidrage til negative emissioner, som ellers kun kan leveres gennem biologisk optag, og det har vi ikke tilstrækkeligt landareal til at realisere. Og så skal vi samtidig have bred folkelig accept og opbakning.” – Claus Beierprofessor i økosystemer og bæredygtighed, institutleder, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Danmark har brug for et indblik i teknologiernes status. Hvor langt er man i Canada, og hvilke udfordringer har man mødt? CCUS er udpeget som en hjørnesten i den danske klimapolitik, og det er derfor vigtigt at afdække risici og potentialer i forbindelse med udviklingen af disse teknologier, samt rammerne omkring dem.” – Nis Bertelsen, ph.d., analytiker, Klimarådets sekretariat

Den bredt sammensatte delegation er en pointe i sig selv, da hele økosystemet skal afspejles, og nye værdikæder opbygges, hvis Danmark skal lykkes med at udvikle CCUS-teknologier og den dertilhørende infrastruktur og offentlige rammelovgivning.” – Lia Leffland, akademidirektør i Akademiet for de Tekniske Videnskaber


Vil du vide mere?


Aktuelt

Alle nyheder
Case

19. jun 2024

Solum: Robotsortering giver op til 90 % rene affaldsfraktioner til genanvendelse

Nyhed

7. jun 2024

Strammere lovgivning mod PFAS åbner nye innovationsmuligheder

Nyhed

17. maj 2024

Otte nye videnbroprojekter godkendt til test og demo af miljøteknologiske løsninger

Case

15. maj 2024

Updrift Copenhagen: Bæredygtig klimatilpasning

Nyhed

15. maj 2024

Tre medlemmer af Clean får midler til internationale muligheder

Nyhed

17. apr 2024

Clean er igen i år vært for Tech Tour med over 45 investorer

Nyhed

2. apr 2024

Syv danske virksomheder modtager midler til internationale aktiviteter

Case

20. mar 2024

EWA Sensors: En simpel sensor med komplekse data

Nyhed

13. mar 2024

800.000 kr. tildelt projekter med fokus på vand- og miljøteknologiske løsninger

Case

27. feb 2024

TheNewSort: LOOP gør en forskel for Startup

Case

13. feb 2024

Fremtidens carbon capture – Forebyggelse af biprodukter af aminbaseret CO2-fangst

Case

8. feb 2024

Kleen Hub: En lokal løsning med global Indflydelse på engangsaffald

Clean og Danish Export Association indgår afalte om større samarbejde. Fra venstre: Scott Allison (Clean), James Armour (Clean), Ilse Korsvang (DEA) og Klaus Kattenhøj (DEA). (c) Clean
Nyhed

30. jan 2024

Clean og Danish Export Association indgår aftale