GeoDrilling

Søren Skjold Andersen fra GeoDrilling har en klar ambition om, at hvis de geografiske yderområder kan sammensmelte kollektivt organiseret varmeforsyning – kendt fra fjernvarme, med individuelle jordvarmepumper, så er varmeforsyningen sikret. Og hvis kølekapaciteten udnyttes eller der foretages energirenoveringer, så er der cirkulære aspekter ved løsningen, hvilket sikrer en langt mere økonomisk opvarmningsform i landdistrikterne. Termonettet er den infrastruktur, der gør det muligt.

GeoDrilling er den eneste virksomhed, der arbejder med lodrette jordvarmeboringer i Danmark, og deres viden bygger på erfaringer med flere end 200 jordvarmeboringer over hele landet. GeoDrilling står på to ben, hvor den ene, der fungerer som den primære løsning er, at GeoDrilling laver individuelle varmepumpeløsninger med lodrette jordvarmeboringer. Det andet ben og anden løsning kalder GeoDrilling for Termonettet, hvor boringerne bliver bundet sammen til et kollektivt net, som forsyner flere hustande med varme. Dette er en løsning, som GeoDrilling tror på er fremtiden. Termonettet er ikke en hyldevare i dag, derfor bruger GeoDrilling lige nu meget tid på at samle de aktører, der skal til for at Termonettet kan blive til virkelighed.

Fokus rettet mod den grønne omstilling
GeoDrilling fokuserer på verdensmål 7 og 17 – at bruge omstillingen til grøn og billig vedvarende energiforsyning som en platform til at skabe nye partnerskaber. Dets primære fokuspunkt er at bidrage til den grønne omstilling som helhed. Dette ønsker GeoDrilling at gøre gennem Termonettet, som de mener kan biddrage til den reelle omstilling, der skal til for at udfase brugen af fossile brændsler ved at trække på jordens energiressourcer. På et abstrakt plan vil denne løsning være med til at samle mennesker, der ellers har været splittet omkring dette emne. GeoDrilling har erfaringer med, at folk, der foretrækker fjernvarme, ikke plejer at være så begejstrede for folk, der sælger individuelle varmepumper og omvendt. Termonettet kan være med til at samle aktører, da de kombinere begge dele.

GeoDrilling sigter mod konkrete mål

Søren Andersen fortæller om, hvordan han drømmer om, at telefonen ringer, og det er en kunde, der ønsker at bestille et Termonet, hvor hans eneste svar dertil er: ”Ja, hvor stort skal det være?” Om fem år har GeoDrilling konkrete mål om, at kunne tilslutte 250 huse på Termonettet hvert år i deres eget regi. GeoDrilling håber også på, at der er mange andre, der kan blive inspireret af dem, og derfor går i gang med at producere Termonettet. Søren Andersen udtrykker dog klart, at hvis man skal konvertere 36% af det danske energiforbrug fra individuel forsyning til Termonettet vil det kræve, at andre lader sig inspirere af denne innovative løsning og hopper med på vognen. GeoDrilling ønsker derfor ikke at beskytte deres idé, og bruger derfor mange ressourcer på at fremme opmærksomheden omkring Termonettet. GeoDrilling har ikke patent eller yderligere varemærkebeskyttelse på Termonettet.

Programmet kan indfri drømme og mål

GeoDrilling deltager i programmet, da Termonettet er systemisk innovation. GeoDrilling har et ønske om at fremme deres budskab og fortælle andre om, hvor de er på vej hen som virksomhed. Dette har programet blandt andet været med til at indfri, da kommunikationen omkring Termonettet er blevet en del skarpere grundet sparringen i programmet. GeoDrilling er overbevist om, at de får stor nytteværdi ud af at deltage, da programmet tilbyder en bred pallette af mennesker, som har viden inden for virksomhedsudvikling. GeoDrilling har fået sparring gennem programmet fra både forsyningssektoren, forretningsudviklere og CLEAN, samtidig med at de har fået mulighed for at optimere pitch og pitche for potentielle kunder gennem kontakter i programmet, hvilket har været til stor fordel for GeoDrilling.

Læs mere om GeoDrilling lige her: www.geodrilling.dk