Projekter fra CLEAN

Find dit projekt

C40 City Solutions Platform

C40 og CLEAN faciliterer offentlig privat samarbejde omkring konkrete udfordringer i C40s medlemsbyer. Målet er at styrke implementeringen af grønne løsninger på vejen mod bedre og klimatilpassede bysamfund. 

Circularity City

Fremtidens byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Circularity City, som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, samles hele regionen om en tilgang til cirkulær økonomi med fokus på byggeri.

Cirkulære byggeløsninger

Vi hjælper dine cirkulære ideer med at blive til virkelighed! Som mindre virksomhed i Midtjylland kan du, i samarbejde med andre virksomheder, søge støtte til at udvikle cirkulære byggeløsninger, koncepter og forretningsmodeller. Søg gratis ekspertrådgivning til at komme i gang. 

CITIES

CITIES Innovation Center leder projekter, der fokuserer på øgede muligheder for lagring og fleksibilitet i det samlede energisystem, så 100 % vedvarende energiforsyning er både mulig og attraktiv.

CLEAN 3.0

CLEAN forløser Region Syddanmarks vækstpotentiale indenfor styrkepositionen energieffektive teknologier igennem innovationssamarbejder.

CLEAN China Desk

CLEAN skal hjælpe med at få professionaliseret og effektiviseret forretningselementet i de dansk-kinesiske samarbejdsaftaler.

CLEAN Green Plan Region Sjælland

CLEAN hjælper virksomheder med grøn vækst og plus på bundlinien. Vi tilbyder gratis screening af potentialer for minimering af energi- og ressourcer. Vi kigger sammen med jer på muligheder, hvor der kan reduceres og genanvendes energi, vand, materialer og "rester" ind- og ud af virksomheden. Herefter tilbyder vi 50 % i tilskud til rådgivere, til en grøn forretningsplan, som regner på om ideerne kan tjene sig hjem indenfor 1-3 år. Hele forløbet vil være håndholdt af CLEAN.

CLEAN Green Plan Region Syddanmark

CLEAN Green Plan refunderer 50% af regningen når du modtager ekstern rådgiving inden for energi og ressourceudnyttelse

CLEAN Innovationsmodeller

I forbindelse med "CLEAN Miljøanalyse" vil denne side blive anvendt til at showcase vores innovationsmodeller.

CTI – Clean Tech Innovation

Har jeres virksomhed behov for at få accelereret udviklingen af nye produkter og løsninger inden for smarte energi- og miljøteknologier, og ligger jeres virksomhed i Region Sjælland? CTI-projektet yder støtte til innovationssamarbejder mellem virksomheder og DTU inden for smarte energi- og miljøteknologier.

Digital Business Transformation

Digital Business Transformation leder og accelerere virksomheders forretningsmodeller ved digital transformation og integrering af datadrevne systemer

DK Energy Live Lab – Vejle Nord

Hvilke udfordringer giver nye energiforbrugsmønstre for vores forsyningsinfrastruktur? når fx én Teslaopladning svarer til ca. 10 husstandes daglige el-forbrug. Ambitionen om 50% vedvarende energi i 2030 kræver at der sættes ind på systemniveau på tværs af forsyningsarter, hvis ikke vi skal give køb på fx forsyningssikkerheden eller økonomien.

EC2I

The aim of the European Cleantech Internationalisation Initiative (EC2i) is to implement a joint internationalization strategy to help SMEs exploit the cleantech opportunities for collaboration in two target countries: The Unites States and China.

ETI – ENERGI TEKNOLOGI INNOVATION

Nordjyske SMV'er kan sammen søge om støtte til innovationssamarbejder om ny teknologi i energiomstillingen.

European Utility Week 2019 – The Nordics

Tag med CLEAN på European Utility Week i Paris og få mere for pengene. På European Utility Week får du mulighed for at møde 18.000 deltagere og 800 udstillere fra 100 lande! CLEAN arrangerer en lang række netværksaktiviteter, både på og uden for messen, der giver dig mulighed for at møde en masse nye samarbejdsparntere og lade dig inspirere af de nyeste og bedste løsninger. 

FIE – Fremme af Innovation inden for Energiteknologi i Region Midtjylland

Projektet har sin baggrund i en styrkeposition blandt virksomheder i Region Midtjylland indenfor grøn energiteknologi, som er et område med stor forventning til vækst og beskæftigelse de kommende år. Det er muligt at få dækket væsentlige omkostninger ifm. udvikling af nye løsninger.

FURGY CLEAN Innovation

FURGY CLEAN Innovation accelerer innovation og samarbejde inden for clean energy i den dansk-tyske grænseregion.

Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator (CIA)

Er du selvstændig, nystartet eller en mikrovirksomhed inden for miljøteknologi og ressourceeffektivitet, og har du brug for hjælp til at accelerere din virksomhed? 

HEATflex

I HEATflex-projektet arbejdes der på at udvikle en fælles teknisk og økonomisk strategi for udnyttelse af overskudsvarme og samtidig skabe muligheder for et fleksibelt fjernvarmenet til gavn for alle involverede parter.  

ICN sekretariat

Sekretariatet består af 13 cleantech-klynger fra hele verden, hvor CLEAN er netværkets danske medlem og vært for ICN-sekretariatet.

IEI Industriel Elektronik Innovation

IEI Projektet yder støtte til innovationssamarbejder mellem virksomheder og SDU inden for industriel elektronik

Inno-MT

Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i den miljøteknologiske sektor ved at understøtte udvikling af nye miljøteknologier.

Inno-SE

Inno-SE-netværket faciliterer matchmaking og projektudvikling indenfor energieffektivisering og integrerede energisystemer med et internationalt tilsnit. Der etableres løbende konsortier og projekter blandt netværkets medlemmer. Deling af forskningsbaseret viden.

Innovative plastic sorting and reprocessing solution

CLEAN is facilitating an innovative tender on a best-of-art solution for sorting and reprocessing plastic waste from Danish households.

InWAP

How to complete valorization of industrial wastewater using microalgae towards the production of biofuels and bio-products? 

IoTStyring

Energieffektiv og samlet styring af bl.a. gulvvarme, ventilation og belysning.

Nordic Solutions for C40

Nordic Solutions for C40 er 7 nordiske partnere indsats for at danne en selvbærende nordisk platform. Formålet med platformen er at skabe plads til fælles nordisk B2B-samarbejde inden for de nordiske lande for at reagere på de kundeemner modtaget gennem C40 Cities Climate Leadership Group.

Northern Connections

SMV'er skal udvikle grønne løsninger med eksportpotentiale gennem samarbejde mellem klynger, by og regioner på tværs af Nordsøregionen.

ProCirc

EU-projekt om cirkulære indkøb 

SCALE-UP NSR

Fem klynger i Nordsøregionen matcher store virksomheder og innovative SMVer gennem "Meet the Buyer" events. SMV'erne tilbydes forskellige uddannelsesforløb og økonomisk tilskud til deres internationale rejseaktivitet. 

Smart Energy 2 Market

”Smart Energy to market” – et projekt der skal udvikle systemløsninger inden for energiområdet.

Sunde skoler – sund læring

Projektet har indeklima på skemaet, og arbejder med strategiske indeklimaplaner, der tager udgangspunkt i problemstillinger på skoler i partnerkommunerne: Odense, Middelfart og Kolding.  

Super Supermarkets

Danske supermarkeder skal blive bedre til at udnytte det fulde potentiale fra varmen i køleanlæggene og sende overskydende varme ud i fjernvarmenettet.

SUV

SUV aims to provide urban planners with the knowledge and tools to understand the spatial impact of AV (autonomous vehicles), and embrace AV opportunities. It will test and use AV in city areas, providing scenarios and tools for short- to long-term urban planning.

TIME – TEKNOLOGI INNOVATION, MILJØ OG ENERGI

Har jeres virksomhed behov for at få accelereret udviklingen af nye produkter og løsninger inden for smarte energi- og miljøteknologier, og ligger jeres virksomhed i Region Hovedstaden? TIME projektet yder støtte til innovationssamarbejder mellem virksomheder og DTU inden for smarte energi- og miljøteknologier. Gennem støtteprojektet kan de deltagende virksomheder få dækket væsentlige omkostninger ifm. udvikling af nye produkter og løsninger.

VIDA

VIDA is an EU InnoSup project that will nurture and harness the growth and innovation potential of SMEs working across European food chains. VIDA will drive Europe’s global competitiveness and economic development by bringing together a food-energy-water nexus in food chains. 

VIS

Projektet skal understøtte SMVerne i udviklingen af nye teknologier og koncepter til innovative løsninger relateret til vandområdet.

Vækstaftale “Connecting Zealand”

Hvad skal der til for at en virksomhed vokser? I Connecting Zealand arbejder vi for at skabe rammerne for udvikling i virksomheder, der arbejder med miljøteknologi eller har et fokus på ressourceeffektivitet..