Projekter fra CLEAN

Find dit projekt

Big Data Business Academy

Big Data Business Academy (BDBA) arbejder for at skabe større strategisk bevidsthed om big data hos ledelsesniveauet i dansk erhvervsliv. BDBA vil gøre big data håndgribeligt og let forståeligt for danske virksomheder og ønsker at styrke Danmarks globale position inden for big data.

C40 City Solutions Platform

C40 og CLEAN faciliterer offentlig privat samarbejde omkring konkrete udfordringer i C40s medlemsbyer. Målet er at styrke implementeringen af grønne løsninger på vejen mod bedre og klimatilpassede bysamfund. 

C40 City Solutions Platform

Facilitating early-stage public-private collaboration to co-create innovative climate solutions for cities.

Circularity City

Fremtidens byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Circularity City, som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, samles hele regionen om en tilgang til cirkulær økonomi med fokus på byggeri.

Cirkulære byggeløsninger

Vi hjælper dine cirkulære ideer med at blive til virkelighed! Som mindre virksomhed i Midtjylland kan du, i samarbejde med andre virksomheder, søge støtte til at udvikle cirkulære byggeløsninger, koncepter og forretningsmodeller. Søg gratis ekspertrådgivning til at komme i gang. 

CLEAN China Desk

CLEAN skal hjælpe med at få professionaliseret og effektiviseret forretningselementet i de dansk-kinesiske samarbejdsaftaler.

CLEAN Innovationsmodeller

I forbindelse med "CLEAN Miljøanalyse" vil denne side blive anvendt til at showcase vores innovationsmodeller.

Digital Business Transformation

Digital Business Transformation leder og accelerere virksomheders forretningsmodeller ved digital transformation og integrering af datadrevne systemer

EC2I

The aim of the European Cleantech Internationalisation Initiative (EC2i) is to implement a joint internationalization strategy to help SMEs exploit the cleantech opportunities for collaboration in two target countries: The Unites States and China.

EU Techbridge

The EU Techbridge project matches North American based end-users that are looking for innovative water and energy solutions with innovative European SMEs. EU SMEs as part of the project will showcase their technologies that can fill a gap in the North American market and can explore partnership opportunities for the future.

Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator (CIA)

A tailor-made development program for cleantech entrepreneurs who want to make a difference in building sustainable cities. 

Grøn Cirkulær Omstilling

Nu får du mulighed for at få en konkurrencemæssig fordel og fremtidssikre din virksomhed. Over 400 danske virksomheder får over de næste par år hjælp til at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning – og du kan være en af dem. Vær på forkant med dine kunder og samarbejdspartnere som fremover vil stille krav til bæredygtige produkter og services, og ansøg om et forløb tilpasset din virksomhed.

ICN sekretariat

Sekretariatet består af 13 cleantech-klynger fra hele verden, hvor CLEAN er netværkets danske medlem og vært for ICN-sekretariatet.

Inno-MT

Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i den miljøteknologiske sektor ved at understøtte udvikling af nye miljøteknologier.

Innovative plastic sorting and reprocessing solution

CLEAN is facilitating an innovative tender on a best-of-art solution for sorting and reprocessing plastic waste from Danish households.

InWAP

How to complete valorization of industrial wastewater using microalgae towards the production of biofuels and bio-products? 

NEPTUN

Danmark og Tyskland forener kræfter for at styrke vandsektoren og ruste begge lande mod klimaforandringer. 21 partnere blandt andet bestående af universiteter, kommuner, forsyninger og erhvervsorganisationer fra begge sider af grænsen er med i samarbejdet

Nordic Solutions for C40

Nordic Solutions for C40 er 7 nordiske partnere indsats for at danne en selvbærende nordisk platform. Formålet med platformen er at skabe plads til fælles nordisk B2B-samarbejde inden for de nordiske lande for at reagere på de kundeemner modtaget gennem C40 Cities Climate Leadership Group.

PAV

PAV aims to provide urban planners with the knowledge and tools to understand the spatial impact of AV (autonomous vehicles), and embrace AV opportunities. It will test and use AV in city areas, providing scenarios and tools for short- to long-term urban planning.

ProCirc

EU-projekt om cirkulære indkøb 

Projekt Innovationsklynge for Vandteknologi

Vand er vigtigere for verden end nogensinde før, og der er et enormt vækstpotentiale i at udvikle bæredygtige vandløsninger. Virksomhederne har dog svært ved at orientere sig i de mange tilbud og indgange til de mange aktiviteter, der er på området.

Sammen om klimatilpasning

Fremtidens monsterregn udfodrer kapaciteten i vores kloakker. Der er behov for at flere grundejere håndterer regnvand på egen grund. Uddannelse af klimaentreprenører og udvikling af formidlingsmateriale er vigtige redskaber til skybrudssikring og kreativ brug af regnvand i haven.

SCALE-UP NSR

Fem klynger i Nordsøregionen matcher store virksomheder og innovative SMVer gennem "Meet the Buyer" events. SMV'erne tilbydes forskellige uddannelsesforløb og økonomisk tilskud til deres internationale rejseaktivitet.

Smart Energy 2 Market

”Smart Energy to market” – et projekt der skal udvikle systemløsninger inden for energiområdet.

Sunde skoler – sund læring

Projektet har indeklima på skemaet, og arbejder med strategiske indeklimaplaner, der tager udgangspunkt i problemstillinger på skoler i partnerkommunerne: Odense, Middelfart og Kolding.  

VIS

Projektet skal understøtte SMVerne i udviklingen af nye teknologier og koncepter til innovative løsninger relateret til vandområdet.