WKHYG

We Know How You Grow - with less energy

Projektet “We Know How You Grow – with less Energy” er et projekt, der er støttet af EU’s regionalfond og Region Syddanmark og har fokus på producenter af teknologi og/eller know-how til landbrug, gartneri eller fødevarer – og meget gerne teknologi/know how der har et energieffektivt sigte.

Målgruppen af virksomheder er producenter af energieffektiv teknologi til landbrug-, gartneri- eller fødevareområdet, hvor de deltagende virksomheder gennemgår en omfattende screening og deltager i forskellige netværksaktiviteter med de øvrige virksomheder. Formålet med screening og netværksaktiviteter er, at virksomhederne får et bedre billede af deres egen position og muligheder.

På den baggrund får de virksomheder, hvor det vurderes, at der er basis for at skabe vækst tilbud om at hyre en ekstern konsulent til udarbejdelse af en konkret vækstplan. Dvs. en anvisning af hvilke produkter, virksomheden bør satse på og på hvilke markeder samt en plan for, hvordan markederne skal tilgås.

CLEANs rolle er at finde og screene potentielle virksomheder og understøtte dem i processen, hvorefter selve vækstplanen skal udarbejdes af en ekstern konsulent, som virksomheden selv vælger. Første fase – screening og kvalificering – er gratis for virksomhederne at deltage i, mens hver virksomhed kan få 50% støtte til at hyre den eksterne konsulent efter eget valg.

CLEAN
Partnere