DK Energy Live Lab – Vejle Nord

En relativ energieffektiv bygningsmasse kombineret med stigende mængde vedvarende energi, kalder på øget fleksibilitet på tværs af forsyningsarter.

Stigende behov for fleksibilitet på tværs af forsyningsarter
Danmark er kendetegnet ved en relativt energieffektiv boligmasse, en høj og stigende mængde vedvarende energi, verdens højeste andel af fjernvarme, en progressiv udvikling og udrulning indenfor gasløsninger og -systemer samt en styrkeposition indenfor en bred vifte af energieffektive teknologier. Med en ambition om at opnå 50 % vedvarende energi i energiforsyningen per 2030 er der behov for at sætte ind på systemniveau på tværs af forsyningsarter, for at nå målet uden at give køb på fx forsyningssikkerheden eller økonomien.

Den stigende mængde fluktuerende vedvarende energi samt fokus på et elektrificeret samfund sætter el-nettet under pres. Der er behov for integration med de øvrige forsyningsarter så energilagre, buffere, nye teknologier og forretningsmodeller kan identificeret, testes og implementeres i det eksisterende system.

Formål
Projektets formål er at skabe grundlaget for at etablere et ’Energy Live Lab – Vejle Nord’, hvor relevante smarte energiløsninger kan testes og demonstreres i ét eksisterende byområde, med udgangspunkt i eksisterende forsyningsinfrastrukturer, bygningsmasser og forbrugere.

Etablering af platformen Energy Live Lab sigter efter at stimulere innovationssamarbejder, skabe optimeringer og synergier, på tværs af forsyningsarterne, og herigennem understøtte udviklingen af Danmarks fremtidige energisystem.

Live labbet vil være åbent for alle, med et udstrakt ønsker om at gøre det nemt for virksomheder, samt kunder fra ind- og udland at se, innovere, videreudvikle, samarbejde, demonstrere og kommercialisere fremtidens smarte energiløsninger, for øget vækst og jobskabelse, lokalt og nationalt.

Hvorfor Vejle Nord? 
Området er særlig godt egnet fordi :

  • Det er et eksisterende byområde med eksisterende infrastruktur herunder forskellig levetid – el, fjernvarme, gas, vand, spildevand
  • Der er eksisterende bygningsmasse fra forskellige tidsperioder – fabrikker, butikker, boliger, kontor etc.
  • Der er mulighed for etablering af en neutral legeplads med åbne data, hvor alle er velkomne, samt virtuel opkobling til eksterne demo sites

Partners

CLEAN
SDU Syddansk Universitet
Vejle Kommune
TVIS
Dansk Gas Distribution
Green Tech Center A/S
Boligforeningen ØsterBo
Vejle Spildevand
KONSTANT Net !/S
TREFOR Infrastruktur A/S

Kort nyt   |   02 november 2018

KONSTANT Net A/S er nu med i projektet ‘DK Energy Live Lab – Vejle Nord’

Velkommen til KONSTANT Net A/S, der nu er indtrådt som projektpartner i ‘DK Energy Lige Lab – Vejle Nord’ –  der nu bl.a. tæller alle forsyningsselskaber i projektområdet.

Nyheder   |   27 September 2019

Gik du glip af innovationsfestivalen?

Dandy Business Park afholdt sin første Innovationsfestival den 29. august 2019. Der var mange innovative oplæg inden for Green Tech, fødevarer, kunstig intelligens og digitalisering.