Vækstaftale “Connecting Zealand”

Connecting Zealand er forbindelsen til de erfaringer og den viden, der kan sætte fart på væksten.

Virksomheder vokser og trives, når de får adgang til de rigtige muligheder og relevant viden på det rigtige tidspunkt. Derfor skaber Connecting Zealand adgang til aktører og organisationer, der kan hjælpe udviklingen op i gear. 

Connecting Zealand tilbyder desuden videndeling mellem virksomheder og matchmaking med store virksomheder. Kernemålgruppen er virksomheder i størrelsen 10-50 ansatte i Region Sjælland, der arbejder med ressourceeffektivitet og miløteknologi. 

Connecting Zealand arbejder for at understøtte et vækstøkosystem, der hjælper virksomhederne bedst muligt på vej.  

Bag Connecting Zealand står et partnerskab af CLEAN, Agro Business Park og Væksthus Sjælland. Tilsammen har de tre aktører stor faglighed, kendskab og forståelse for, hvordan virksomhederder arbejder med ressourceeffektivitet og miljøteknologi udvikles. 

Initiativet er finansieret af Region Sjælland og løber frem til og med 2019. 

Læs mere på www.vhsj.dk/connecting

Partners

Væksthus Sjælland
CLEAN
Agro Business Park