TIME – TEKNOLOGI INNOVATION, MILJØ OG ENERGI

Finansiering til innovationssamarbejder inden for smarte energi- og miljøteknologier

Energi- og miljøteknologi sektoren står overfor en række udviklingsbehov i forhold til at udvikle nye innovative produkter, løsninger eller koncepter. Projektet TIME (Teknologi Innovation, Miljø og Energi) tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen med DTU kan udvikle miljø- og energiteknologiløsninger og -produkter.

Om TIME

Projektet Teknologi Innovation, Miljø og Energi (TIME) er et støtteprogram der understøtter Region Hovedstadens forretningsområde inden for grøn og smart vækst ved at accelerere innovationssamarbejder mellem små og mellemstore virksomheder og Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Projektets mål er at styrke de deltagende virksomheders innovationskraft og konkurrenceevne ved at have fokus på produkt innovation inden for smarte miljø- og energiteknologier. TIME er finansieret af EU og Region Hovedstaden med samlet kr. 20.650.000. Programmet skal finansiere 11 innovationssamarbejder med deltagelse af 20 virksomheder.  

 

Jeres virksomhed kan også være med

TIME kan støtte innovationssamarbejder inden for et bredt område af smarte energi- og miljøteknologier. 

Innovationssamarbejderne centrerer sig alle om smarte energi- og miljøteknologier og og kan tage udgangspunkt i jeres virksomheds konkrete udviklingsbehov og/eller intelligent, grøn efterspørgsel fra markedets offentlige og private aktører. Innovationssamarbejderne bidrager til at knytte jeres virksomhed tættere på forskningsverden og omsætter forskningsbaseret viden og know-how til forretning i jeres virksomhed. 

Er I en mindre eller mellemstor virksomhed fra hovedstadsregionen med en god idé til et udviklingsparat innovationsprojekt på ca. ½- 1½ års arbejde? Så kontakt Senior Projektleder Peter Munch Kofoed for at høre mere om mulighederne og ansøgningsproceduren.

Det skal bemærkes, at projektet ikke understøtter vandteknologi, da et andet kørende støtteprojekt, VIS er centeret omkring vand.

Krav til ansøgende virksomheder

Som hovedansøgende virksomhed (SMV) beliggende i Region Hovedstaden kan I søge økonomisk støtte til at udvikle produkter, løsninger eller koncepter inden for smarte energi- og miljøteknologier i innovationssamarbejde med 1-2 andre virksomheder og DTU. Ligger hovedansøger i Region Sjælland kan I søge gennem projektet CTI. I begge projekter (TIME & CTI) kan I søge økonomisk støtte til innovationssamarbejder med 1-2 andre virksomheder og DTU. Innovationssamarbejderne skal gennemføres inden for ca. ½ – 1½ år. Der må gerne indgå en stor virksomhed i innovationssamarbejdet, så længe den store virksomhed fraskriver sig retten til den udviklede IPR (Intellectual Property Right).

Støtte:

Som virksomhed kan I søge økonomisk støtte til at udvikle nye produkter, løsninger eller koncepter i innovationssamarbejde med 1-2 virksomheder og DTU.

Jeres Innovationssamarbejde kan søge støtte til:

 • 100% dækning af omkostning til inddragelse af videninstitution (DTU)
 • 25% dækning af lønomkostning for deltagende virksomheder
 • 25% dækning af omkostning til indkøb af ekstern konsulentbistand

Som virksomhed medfinansierer I projektet med jeres timeforbrug (25 % af dennes værdi udbetales direkte til jer).

Gennemsnitlig har innovationssamarbejderne et virksomhedsbudget på 2,3 mio. kr, hvor 25% udbetales. Her til kommer en gennemsnitlig forskerstøtte på 410.000 kr fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og konsulenthuset IPU (100% støtte). I jeres ansøgning kan I søge med virksomhedsbudgetter på i størrelsesorden ca. 1 – 3,5 mio. kr, hvor af 25% udbetales direkte til jer.

Fordele ved at indgå i et innovationssamarbejde gennem TIME

Ved at indgå i et innovationssamarbejde i støtteprojektet TIME får jeres virksomhed unik mulighed for bl.a. at:

 • Få tilført ny ekspertviden gennem forskersamarbejde med DTU og IPU (100% støtte)
 • Få tilført finansiering til jeres virksomhed (25% af timeforbrugets værdi)
 • Udvikle nye produkter, løsninger eller koncepter
 • Teste produkternes anvendelighed og sikkerhed
 • Indgå i nye forretningsområder
 • Indgå i nye og konsolidere virksomhedspartnerskaber
 • Opnå og forankre ny viden i virksomheden
 • Udvikle jeres idéer og nye teknologiløsninger i et samarbejde med f.eks. en leverandør eller kunde
 • Indkøbe certificeringer, lovpligtige godkendelser og markedsanalyser

 

Ansøgning

Hele puljen er nu uddelt og det er derfor ikke længere muligt at indsende projektansøgninger. 

  

Partnere:

CLEAN: CLEAN er en dansk cleantech klynge baseret på danske styrkepositioner i erhvervsliv og forskning inden for energi og miljø

DTU: DTU er et teknisk eliteuniversitet som udvikler og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 

IPU: IPU er en uafhængig privat institution ejet af en erhvervsdrivende fond. IPU skaber teknologisk innovative løsninger i samspil med kunderne. 

 

Cases

Partners

CLEAN
DTU Danmarks Tekniske Universitet
IPU