Syddansk OPI-pulje

Støtte til offentlig-privat innovationsprojekter til at understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser.

Baggrund

Syddansk Vækstforum og Regionsrådet har afsat 27,5 mio. kr. til etablering af en Syddansk OPI–pulje. Puljen kan søges af syddanske SMV’er i samarbejde med offentlige organisationer. Fokus er på test og tilpasning af ny teknologi, nye produkter og services i offentlig organisationer.

Formål

Formålet med puljen er, at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner omkring afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan eksempelvis ydes støtte til:

  • Test / afprøvning / tilpasning af produkter blandt relevante målgrupper med henblik på yderligere at kvalificere formodninger om brugeres behov og ønsker,
  • Test / afprøvning / demonstration af produkter eller lignende med henblik på at skabe et bedre grundlag for udarbejdelse af en fyldestgørende business case,
  • Køb af ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af business case, til udarbejdelse af dokumentation af effekt i samarbejde med brugere mv.,
  • Udarbejdelse af referencedokumentation.
  • Støtte til at teste om prototypen fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder samt tilpasning af prototypen så løsningens kommercielle muligheder styrkes.

Hvem kan søge?

OPI-projekter skal gennemføres af eksisterende eller nye partnerskaber bestående af mindst én privat virksomhed (lille eller mellemstor) og mindst én offentlig part. For at sikre erhvervsmæssig forankring skal partnerskabet ledes af en privat virksomhed. Der skal være tale om en lille eller mellemstor virksomhed – det vil sige virksomheder med 2 til 249 ansatte.

Det er et krav, at CLEAN kontaktes inden ansøgningen indsendes.

Projektpartnere

Region Syddanmark, Institut for Entreprenørskab og relationsledelse ved SDU, Welfare Tech, Offshorenergy.dk, Inspiring Denmark, Design 2 Innovate, CLEAN

Varighed

2015–2018

Budgetramme

Der kan ydes tilskud på mindst 400.000 kr. og maksimalt 1.475.000 mio. kr. pr. projekt. Dvs. et totalbudget på mindst 533.000 kr. og maksimalt 1.933.000 kr.

Ansøgningsfrister

1. Marts 2018

Faktaboks

Et offentlig-privat innovationspartnerskab (OPI) er et udviklingssamarbejde mellem offentlige og private aktører, der sammen udforsker innovative løsninger på fælles definerede problemer. Målet er både at bane vejen for en mere effektiv offentlig sektor, skabe vækst i den private sektor og øge kvaliteten i de ydelser, som borgerne modtager. Der er ikke tale om et traditionelt leverandør-aftagerforhold, men om et samarbejde mellem udbydere og potentielle kunder, der omhandler test og tilpasning.

Syddansk Vækstforum har samlet al relevant puljemateriale på vaekstforum.regionsyddanmark.dk

 

Region Syddanmark
SDU Syddansk Universitet
Design2Innovate
Inspiring DENMARK
Welfare Tech
OffshoreEnergy.dk
CLEAN
Partnere