Smart Water

Smart Water har til formål at skabe øget vækst gennem digitalisering af vandsektoren i Region Hovedstaden.

Global Water Intelligence har udgivet rapporten Water’s Digital Future, der sammenfatter potentialet for digitalisering af vandsektoren. Ud fra de tal der præsenteres i rapporten samt drøftelser med den primære målgruppe for projektet, skønnes at digitalisering af forsyningerne i Region Hovedstaden kan levere 10-20 % optimering af deres primære drift.

Gennem interviews med en lang række kommuner og forsyningsselskaber i Region Hovedstaden, vil vandforsyningens potentialer, barrierer og muligheder blive kortlagt med henblik på at accelerere digitaliseringen.

Efter afdækning af sektorens potentialer, barrierer og muligheder er afdækket vil disse blive sammenfattet i en rapport, hvor der udfærdiges en prioriteret liste med områder, hvor digitaliseringens effekt vil være størst. Denne rapport skal skabe grundlag for dialog med virksomheder, der er kan skabe de digitale koncepter og produkter der efterspørges af vandforsyningen.

Virksomhederne vil blive inddraget på en konference i begyndelsen af december 2018, hvor der vil være mulighed for at høre om vandforsyningens udfordringer samt at gå i dialog med relevante partnere. Dette arbejde har til formål at sikre optimal vidensdeling i og udenfor Region Hovedstaden samt at øge eksporten af digitale løsninger på vandområdet.

Partners

HOFOR A/S
KK Københavns Kommune