SKu

Strategisk Kompetenceudvikling

Ved at understøtte tværgående klyngeindsatser indenfor Region Syddanmarks tre forretningsområder, bidrager projektet til at skabe kritisk masse omkring tværgående kompetenceudvikling

Partners

Væksthus Syddanmark
OffshoreEnergy.dk
Welfare Tech
Design2Innovate
CLEAN