Sammen om klimatilpasning

Uddannelse af klimaentreprenører og udvikling af formidlingsmateriale til grundejere for at lette processen for håndtering af regnvand på egen grund

Projektets formål er at lette processen for klimasikring af bygninger for grundejere og udførende, samt at fremme grøn vækst og mindske de betydelige samfundsomkostninger, der er ved håndtering af store regnmængder. Klimatilpasning kræver engagement fra alle led i værdikæden for at lykkes, derfor kalder vi projektet ”Sammen om klimatilpasning.

I projektet er der fokus på stimulering af kunderejsen i forhold til klimasikring via LAR-løsninger og skybrudssikring på privat grund. Kombinationen af sparsom rådgivning fra/sparring med kommunen og processen omkring valg af leverandør udgør en særlig risiko for at grundejere dropper ud af processen og mister interesse for klimatilpasning.

Der er derfor valgt aktiviteter, som kan stimulere at grundejere fuldender kunderejsen med en god oplevelse, med en oplevelse af at få kvalificeret vejledning, kreative løsninger, en attraktiv pris og en god proces. Dette sikres gennem uddannelse af klimaentreprenører, udvikling af formidlingsmateriale til grundejere og opbygning af interessefællesskaber på sociale medier. De uddannede entreprenører bakkes op med markedsføringsstøtte i form af netværksmøder og markedsføringsmateriale samt deltagelse i klimaevents, hvor de møder potentielle kunder. Der vil løbende og afslutningsvis ske formidling og videndeling.

Læs mere på projektets hjemmeside: http://groenerhvervsvaekst.dk/index.php/klima-forside

Cases

Partners

CLEAN
Odense Kommune
Nordfyns Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Middelfart Kommune
Kolding Kommune
VCS Denmark (Vandcenter Syd)
Middelfart Spildevand A/S
BlueKolding A/S
Molio (Tidl. Byggecentrum)