Sammen om klimatilpasning

Uddannelse af klimaentreprenører og udvikling af formidlingsmateriale til grundejere for at lette processen for håndtering af regnvand på egen grund

26
sep

Arrangement

Bliv Klimaentreprenør

Opnå grøn vækst med sort bundlinje med nyeste viden om klimasikring af bygninger og effektiv brug sociale medier
03
okt

Arrangement

Effektiv brug af Apps og SoMe

Trim administrative opgaver, indberetning af energibesparelser og skab leads via professionel tilstedeværelse på sociale medier

Kort nyt   |   06 september 2017

CLEAN deltager på Building Green

Mød CLEAN på Building Green den 1-2. nov. 2017 i Forum, København. Vi har oplæg og findes på stand 165. 

Oplæg: REFURB : Et overbevisende pakketilbud om dyb energirenovering
v/ professor Per Heiselberg, Aalborg Universitet og projektchef Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

Hvordan engagerer man boligejere til at investere i omfattende energirenovering? CLEAN, Aalborg Universitet og ProjectZero deltager sammen med 13 partnere i EU-projektet REFURB, der skaber bro mellem udbud og efterspørgsel indenfor dyb energirenovering i ejerboliger. Metoden er udvikling af en forretningsmodel og renoveringspakker med attraktive tilbud tilpasset udvalgte målgrupper. REFURB kommer med forslag til, hvordan pakketilbuddet kan udrulles til boligejere i Danmark og bidrage til den grønne omstilling. www.go-refurb.eu

Stand : På CLEAN*s stand er 4 CLEAN projekter, som relaterer sig til bæredygtigt byggeri, repræsenteret. Der vil være information og mulighed for at stille spørgsmål om projekterne REFURB (et attraktivt pakketilbud for dyb energirenovering); Sammen om klimatilpasning (klimaentreprenøruddannelse og formidlingsmateriale til grundejere om håndtering af regnvand); Inno-SE (intelligente bygningsinstallationer og adfærd) samt Innomodel Byg (Genanvendelse af byggeaffald i byggeriet).

 

Projektets formål er at lette processen for klimasikring af bygninger  for grundejere og udførende, samt at fremme grøn vækst og mindske de betydelige samfundsomkostninger, der er ved håndtering af store regnmængder.  Klimatilpasning kræver engagement fra alle led i værdikæden for at lykkes, derfor kalder vi projektet ”Sammen om klimatilpasning.

I projektet er der fokus på stimulering af kunderejsen i forhold til klimasikring via LAR-løsninger og skybrudssikring på privat grund. Kombinationen af sparsom rådgivning fra/sparring med kommunen og processen omkring valg af leverandør udgør en særlig risiko for at grundejere dropper ud af processen og mister interesse for klimatilpasning. 

Der er derfor valgt aktiviteter, som kan stimulere at grundejere fuldender kunderejsen med en god oplevelse, med en oplevelse af at få kvalificeret vejledning, kreative løsninger, en attraktiv pris og en god proces. Dette sikres gennem uddannelse af klimaentreprenører, udvikling af formidlingsmateriale til grundejere og opbygning af interessefællesskaber på sociale medier. De uddannede entreprenører bakkes op med markedsføringsstøtte i form af netværksmøder og markedsføringsmateriale samt deltagelse i klimaevents, hvor de møder potentielle kunder. Der vil løbende og afslutningsvis ske formidling og videndeling. Link til klimaentreprenøruddannelsen: http://groenerhvervsvaekst.dk/index.php/handvaerker-2/bliv-klimaentreprenor

 

CLEAN
Odense Kommune
Kolding Kommune
BlueKolding A/S
Middelfart Kommune
Middelfart Spildevand A/S
Faaborg-Midtfyn Kommune
Nordfyns Kommune
IBC International Business College
Molio (Tidl. Byggecentrum)
Partnere