REFURB

Udvikling af et attraktivt og ambitiøst renoveringstilbud

10
okt

Arrangement

REFURB Conference 2017

Join the REFURB Project Conference in Brussels

Kort nyt   |   06 september 2017

CLEAN deltager på Building Green

Mød CLEAN på Building Green den 1-2. nov. 2017 i Forum, København. Vi har oplæg og findes på stand 165. 

Oplæg: REFURB : Et overbevisende pakketilbud om dyb energirenovering
v/ professor Per Heiselberg, Aalborg Universitet og projektchef Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

Hvordan engagerer man boligejere til at investere i omfattende energirenovering? CLEAN, Aalborg Universitet og ProjectZero deltager sammen med 13 partnere i EU-projektet REFURB, der skaber bro mellem udbud og efterspørgsel indenfor dyb energirenovering i ejerboliger. Metoden er udvikling af en forretningsmodel og renoveringspakker med attraktive tilbud tilpasset udvalgte målgrupper. REFURB kommer med forslag til, hvordan pakketilbuddet kan udrulles til boligejere i Danmark og bidrage til den grønne omstilling. www.go-refurb.eu

Stand : På CLEAN*s stand er 4 CLEAN projekter, som relaterer sig til bæredygtigt byggeri, repræsenteret. Der vil være information og mulighed for at stille spørgsmål om projekterne REFURB (et attraktivt pakketilbud for dyb energirenovering); Sammen om klimatilpasning (klimaentreprenøruddannelse og formidlingsmateriale til grundejere om håndtering af regnvand); Inno-SE (intelligente bygningsinstallationer og adfærd) samt Innomodel Byg (Genanvendelse af byggeaffald i byggeriet).

 

News   |   13 september 2017

REFURB Conference 2017 as an associated event of REDay2017

The REFURB Conference 2017 is held in coordination with Renovate Europe Day 2017 during European week of Regions and Cities.

Formålet med projektet er at give private hus og lejlighedsejere et overblik og et attraktivt og ambitiøst renoveringstilbud. REFURB består af et konsortium af 13 partnere og mange samarbejdspartnere på tværs af EU. Partnere fra Danmark, Belgien, Holland, Tyskland, Slovenien og Estland er repræsenteret i konsortiet. De danske partnere er CLEAN, ProjectZero og Aalborg Universitet. Ambitionen er op til 50-80 % reduktion af energiforbruget. Pakketilbuddet indholder forskellige renoveringspakker målrettet de udvalgte målgrupper, Der er efter en nærmere analyse af kunderejsen og succesmulighederne valgt at fokusere tilbuddet til unge familier samt modne par, hvor børnene er fløjet fra reden. I Danmark, Holland og Belgien er der desuden fokus på en-familie huse opført 1950-1980 hvor der i Tyskland, Slovenien og Estland er fokus på ejerlejligheder i etagebyggeri. Projektet forsøger at løse den samfundsmæssige udfordring, at vi halter bagefter med at spare på energien i vores bygninger, hvis vi skal nå målet om 35 % reduktion inden 2050.  Projektet er nu så langt, at der er en afsluttende konference i Bruxelles den 10.okt. med invitation til ”high level stakeholder and policy makers”, hvor de forskellige ”compelling offers” fra hvert land præsenteres tillige med finansiering og forretningsmodel. I efteråret 2017 skal der desuden udvikles en roll-out plan for Danmark, hvori der vil indgå drøftelser med byggeriets partnere. Projektet afsluttes marts 2017.