Northern Connections

Strategic Transnational Cluster Cooperation - unlocking the potential for regional innovation

Northern Connections er et partnerskab af 21 klynger, byer, regioner og vidensinstitutioner, der skaber nye innovative samarbejder mellem erhvervsliv og klynger inden for energieffektivitet. I Danmark er det især små og mellemstore virksomheder, der leverer viden og teknologi efterspurgt i udlandet. Udfordringen er, at virksomheder af den størrelse har svært ved at komme ind på udenlandske markeder ved egen hjælp. Til gengæld har byer og klynger gennemslagskraft til at øge samarbejdet med andre markeder. Projektet understøtter derfor et øget by-klynge-regionssamarbejde på tværs af Nordsøregionen, for at bane vejen for nye eksport- og udviklingspotentialer i grønne danske teknologier hos små og mellemstore virksomheder. Udover at fremvise teknologier for omverdenen i danske “Living Labs” skal virksomhederne videreudvikle deres løsninger for at fastholde vækst og konkurrenceevne. 

Læs mere på projektets hjemmeside: http://northsearegion.eu/northern-connections/

Partners

Aalborg Kommune
CLEAN
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Aarhus Kommune
Business Region Göteborg AB
Federal State Schleswig-Holstein
Renewable Energy Hamborg
Freie und Hansestadt Hamburg
Energy Valley Foundation
HafenCity Universität Hamburg
Innovatum AB
Scottish Enterprise
Sustainable Business Hub
I-Cleantech Vlaanderen
OREEC
Municipality of Alkmaar
Oslo Kommune
Falkirk Council