Vækst gennem eksport af teknologiløsninger til udnyttelse af overskudsvarme

Fokus på overskudsvarme potentialer i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommune

Der er et stort vækstpotentiale i eksport for Syddanske virksomheder, hvis udnyttelse af overskudsvarme i fremtiden bliver en del af de grønne løsninger, som vil og kan bruges World wide.

Vækstpotentialet understøttes endvidere af en vurdering af, at de europæiske lande nødvendigvis må udnytte overskudsvarme for at opnå målsætningerne for CO2 reduktion og energi-effektivisering.

I projektet “Vækst gennem eksport af teknologiløsninger til udnyttelse af overskudsvarme” igangsættes der en række undersøgelser og analyser, der skal belyse vækstpotentialet for Syddanske virksomheder for anvendelse af overskudsvarme. Endvidere vil de barrierer, der er forbundet med at udnytte overskudsvarmen blive belyst.

Projektmål:

I projektet udarbejdes en kortlægning af overskudsvarmepotentialet fra virksomheder i og udenfor de eksisterende fjernvarmeområder i kommunerne: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder. denne kortlægningen skal skabe overblik over, hvor potentielle projekter for indpasning af overskudsvarme kan realiseres set i relation til fjernvarmeselskabernes planer, samt evt. udbygning af nye nærvarme-områder eller micro-grid systemer.

Kortlægningen skal, ud over at identificere potentielle projekter, ligge til grund for udarbejdelse af konkrete forretningsmodeller i de fire kommuner.

Det forventes yderligere at projektet tilvejebringer viden og analyser som giver grundlag for virksomhedernes afklaring af eksportmuligheder og dermed afsæt til yderligere initiativer med henblik på udvikling og eksport.

Samtidig giver analyserne og undersøgelserne af en række barrierer viden om mulighederne for, at fjernvarmeselskaber og virksomheder kan gennemføre et projekt om genanvendelse af overskudsvarme.

Partners

SEP
CLEAN