Inno-SE

Innovationsnetværket Smart Energy. Virksomheders adgang til forskningsbaseret viden.

Innovationsnetværket Smart Energy er et netværk af omkring 300 virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige institutioner fra alle regioner i Danmark. Derudover er der en række udenlandske virksomheder. Gennem de seneste to år har mere end 2000 deltaget i over 30 faglige arrangementer. 15 udviklingsprojekter er blevet igangsat. Det er gratis at deltage.

Aktiviteterne koncentreres indenfor 5 fokusområder:

  • Integrerede energisystemer og digitalisering
  • Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd
  • Effektelektronik
  • Energilagring
  • Varmepumpe- og køleteknologi

Læs mere: www.inno-se.dk 

Partners

CLEAN
AAU Aalborg Universitet
AU Aarhus Universitet
DTU Danmarks Tekniske Universitet
Alexandra Instituttet A/S
SDU Syddansk Universitet
FORCE Technology
House of Energy
TI Teknologisk Institut
01
sep

Arrangement

Danvak Dagen 2020

Få indsigt i krav til fremtidens byggeri og få eksperternes bud på, hvordan du opnår de bedste betingelser for godt indeklima og et funktionsdygtigt og energioptimeret byggeri. Konferencen henvender sig til alle, som beskæftiger sig med HVAC, energi og indeklima.

Kort nyt   |   06 september 2017

Ny pulje fra ENERGISTYRELSEN – Fremme af energieffektive og intelligente bygninger

Energistyrelsen har netop lanceret en ny pulje, hvor der kan søges støtte til:

Fremme af energieffektive og intelligente bygninger, udvikling/demonstration. Projektet skal indholde data og datadrevne løsninger, digitalisering, fleksibelt energiforbrug og innovativ teknologi udvikling/kompetenceudvikling indenfor screening af eksisterende bygninger for energieffektiviseringspotentialer eller energieffektiv drift af bygninger.
Desuden skal projektet bidrage til grøn vækst og beskæftigelse.

Den samlede pulje er på: 6,7 mio. kr. og der kan søges om 30-40 % støtte afhængig af antal projektdeltagere. Støttemidlerne gives for 2 år. Der kan søges om hele puljen, hvis det er et særligt godt projekt. CLEAN vurderer dog, at det vil være mere sandsynligt, at der gives støtte til flere ansøgere. Der gives støtte til udvikling/demonstration af et produkt, en løsning, en metode, som er tæt på at kunne blive lanceret på markedet. Tilskud kan ydes til virksomheder eller forsknings- og vidensformidlende institutioner. Kommuner kan ikke deltage. Støttemidlerne gives for 2 år. Ansøgningsfristen er den 30. okt. 2017. Virksomhederne er velkomne til at inddrage CLEAN i et evt. konsortium. Se mere her om puljen her: https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/byggeri-og-renovering

 

Nyheder   |   29 Maj 2019

Skarpe hjerner til dit problem

Virksomheder har nu mulighed for at byde ind med problemstillinger til dette års ESGI, som finder sted i uge 34 på Gråsten Landbrugsskole.

Nyheder   |   30 Oktober 2017

Bæredygtighed handler også om konkurrencedygtighed

Få inspiration til konkurrencedygtig bæredygtighed med resultater fra INNO-SE projektet Grøn Omstilling i Hotelbranchen på konferencen Responsible Business Events d. 30.10. Det afholdes som et søsterkonference til Sustainable Brands konferencen i København. Hvis din virksomhed er en del af Innovationsnetværket Smart Energy, får du 20% rabat på billetten.