Inno-SE

Innovationsnetværket Smart Energy. Virksomheders adgang til forskningsbaseret viden.

26
okt

Arrangement

Introseminar til Danmarks nye Batteriklynge

Producenter, udviklere, videninstitutioner, myndigheder samt anvendere af batteriteknologi inviteres hermed til introseminar af Danmarks nye Batteriklynge d. 26. oktober.
30
okt

Arrangement

Bæredygtighed handler også om konkurrencedygtighed

Skab sammenhæng mellem det din grønne virksomhed siger, og det den gør. Få inspiration fra INNO-SE projektet Grøn Omstilling i Hotelbranchen om hvordan bæredygtighed går hånd i hånd med konkurrencedygtighed. 

Kort nyt   |   06 september 2017

Ny pulje fra ENERGISTYRELSEN – Fremme af energieffektive og intelligente bygninger

Energistyrelsen har netop lanceret en ny pulje, hvor der kan søges støtte til:

Fremme af energieffektive og intelligente bygninger, udvikling/demonstration. Projektet skal indholde data og datadrevne løsninger, digitalisering, fleksibelt energiforbrug og innovativ teknologi udvikling/kompetenceudvikling indenfor screening af eksisterende bygninger for energieffektiviseringspotentialer eller energieffektiv drift af bygninger.
Desuden skal projektet bidrage til grøn vækst og beskæftigelse.

Den samlede pulje er på: 6,7 mio. kr. og der kan søges om 30-40 % støtte afhængig af antal projektdeltagere. Støttemidlerne gives for 2 år. Der kan søges om hele puljen, hvis det er et særligt godt projekt. CLEAN vurderer dog, at det vil være mere sandsynligt, at der gives støtte til flere ansøgere. Der gives støtte til udvikling/demonstration af et produkt, en løsning, en metode, som er tæt på at kunne blive lanceret på markedet. Tilskud kan ydes til virksomheder eller forsknings- og vidensformidlende institutioner. Kommuner kan ikke deltage. Støttemidlerne gives for 2 år. Ansøgningsfristen er den 30. okt. 2017. Virksomhederne er velkomne til at inddrage CLEAN i et evt. konsortium. Se mere her om puljen her: https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/byggeri-og-renovering

 

Kort nyt   |   06 september 2017

CLEAN deltager på Building Green

Mød CLEAN på Building Green den 1-2. nov. 2017 i Forum, København. Vi har oplæg og findes på stand 165. 

Oplæg: REFURB : Et overbevisende pakketilbud om dyb energirenovering
v/ professor Per Heiselberg, Aalborg Universitet og projektchef Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

Hvordan engagerer man boligejere til at investere i omfattende energirenovering? CLEAN, Aalborg Universitet og ProjectZero deltager sammen med 13 partnere i EU-projektet REFURB, der skaber bro mellem udbud og efterspørgsel indenfor dyb energirenovering i ejerboliger. Metoden er udvikling af en forretningsmodel og renoveringspakker med attraktive tilbud tilpasset udvalgte målgrupper. REFURB kommer med forslag til, hvordan pakketilbuddet kan udrulles til boligejere i Danmark og bidrage til den grønne omstilling. www.go-refurb.eu

Stand : På CLEAN*s stand er 4 CLEAN projekter, som relaterer sig til bæredygtigt byggeri, repræsenteret. Der vil være information og mulighed for at stille spørgsmål om projekterne REFURB (et attraktivt pakketilbud for dyb energirenovering); Sammen om klimatilpasning (klimaentreprenøruddannelse og formidlingsmateriale til grundejere om håndtering af regnvand); Inno-SE (intelligente bygningsinstallationer og adfærd) samt Innomodel Byg (Genanvendelse af byggeaffald i byggeriet).

 

News   |   30 oktober 2017

Bæredygtighed handler også om konkurrencedygtighed

Få inspiration til konkurrencedygtig bæredygtighed med resultater fra INNO-SE projektet Grøn Omstilling i Hotelbranchen på konferencen Responsible Business Events d. 30.10. Det afholdes som et søsterkonference til Sustainable Brands konferencen i København. Hvis din virksomhed er en del af Innovationsnetværket Smart Energy, får du 20% rabat på billetten.

Innovationsnetværket Smart Energy er et netværk af omkring 300 virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige institutioner fra alle regioner i Danmark. Derudover er der en række udenlandske virksomheder. Gennem de seneste to år har mere end 2000 deltaget i over 30 faglige arrangementer. 15 udviklingsprojekter er blevet igangsat. Det er gratis at deltage.

Aktiviteterne koncentreres indenfor 6 fokusområder:

  • Integrerede Energisystemer
  • Intelligente bygninger og energiadfærd
  • Effektelektronik
  • Innovative forretningsmodeller
  • Energilagring
  • Varmepumpe- og køleteknologi

Læs mere: www.inno-se.dk 

CLEAN
AAU Aalborg Universitet
AU Aarhus Universitet
DTU Danmarks Tekniske Universitet
Alexandra Instituttet A/S
SDU Syddansk Universitet
FORCE Technology
Partnere