Inno-ROKK

Innovationsplatformen Ressourceoptimering i KøleKæden.

Produktion, forædling og håndtering af fødevarer er – traditionelt set – ressourcekrævende processer karakteriseret af højt vand- og energiforbrug samt store mængder spild og affald. Dette er alle områder, hvor der er store besparelser at hente gennem optimering. Og med de nye partnerskaber og innovative processer kan vi sikre, at deltagere på platformen får den størst mulige værdi for de deltagende parter. Inno-ROKKs målsætning er således at sikre de rette betingelser for at kunne modne de ideer, som identificeres og udvikles på platformen.

Platformen vil indeholde en række aktiviteter, som har til formål at fremme innovationen inden for indsatsområderne og afføde nye virksomhedsprojekter ved at:

  • Modne innovationsidéer gennem 3 InnoCamps
  • Skabe dialog mellem parter og opbygge konsortier
  • Facilitere skabelsen af forprojekter og opskalere disse gennem ekstern finansiering
  • Informere parterne og skabe opmærksomhed omkring værdi- og kølekæden

Du kan som virksomhed vælge at deltage på platformen og sammen med andre virksomheder og vidensinstitutioner udvikle nye koncepter og produkter. I projektet får deltagerne ligeledes mulighed for at få kvalificeret og verificeret idéernes potentiale ved de involverede videnpartnere. De fire netværk har ydermere etableret samarbejde med stort set alle vidensinstitutioner i Danmark, hvilket sikrer, at den nyeste og mest specialiserede viden kommer aktivt i spil i deltagernes idéer.

Læs mere: http://inno-se.dk/projects/inno-rokk/ 

Partners

CLEAN
Transportens Innovationsnetværk TINV
FoodNetwork
Inno-SE
Inno-MT