Inno-MT – ICDK Israel pilot project collaboration

Spændende forretnings- og innovationsmuligheder for din SMV i Israel

I samarbejde med ICDK (det danske innovationscentre) i Tel Aviv, Israel, har Inno-MT indgået et pilotprojekt, som har til formål at skabe en fælles platform for innovative teknologier, der kan øge viden for interessenter inden for miljø og cleantech i Israel samt skabe meget spændende forretningsmuligheder på sigt.

Projektet er delt op i to faser, hvor danske SMVer med relevante teknologier har mulighed for at komme med Inno-MT til Israel og afholde workshops samt specifikke kundemøder med Israelske interessenter. Der vil være mulighed for økonomisk støtte til fly+hotel.

Hvis projektet lyder interessant for dig og din SMV, så kontakt os meget gerne via information i højre side.

Udfordringer inden for affald og luft i Israel:

Israel står over for store miljøproblemer med luftforurening og affaldshåndtering. Derfor fokuserer den israelske regering på genanvendelse af affald – industrielt såvel som husholdningsbrug. Israel genererer årligt 5,4 tons affald, hvoraf 4,2 millioner tons genereres af husholdninger og resten efter industri. Kun 25 procent af husholdningsaffaldet genanvendes. Også genanvendelseshastigheden af ​​industriaffald er lav på ca. 55 procent. Resten (over 70 procent) af affaldet deponeres i lossepladser på grund af manglende sorterings- og genanvendelsesfaciliteter. Brugen af ​​affald til brændstofkraftværker er stadig meget begrænset. Målet er at reducere den samlede mængde affald, som landet genererer i almindelighed, og især mængden af ​​deponeringsanlæg og for at øge genanvendelse og genvinding af affald såvel som. Målet er at øge genanvendelsen til 50 procent inden 2020. Regeringen har indført lovgivning om emballage og miljøhåndhævelse, men de nuværende indikatorer og infrastruktur er utilstrækkelige til at nå målet. Husholdninger har kun mulighed for at genvinde plastflasker. Meget få flasker har et depositum og flaskeindbetalingssystemet i butikkerne er meget grundlæggende. Værdien af ​​råmaterialer, der deponeres i stedet for genanvendes hvert år (fx papir, pap, plast, glas og metaller) er ca. 1,33 milliarder dansk krone.

Den største hindring for genbrug og nåelse af ovennævnte mål er manglen på faciliteter til behandling af affaldets organiske bestanddel. Israel har lige begyndt at bruge forbrændingsanlæg til bortskaffelse og energiudvinding. Giftigt affald er også et nyt problem, og manglen på viden i området er problematisk. Israel har nogle opstartsselskaber, der udvikler affalds- og genbrugsteknologier, men disse er ikke implementeret i Israel. Derfor er Israel et potentiale

Muligheder for nyskabelse af innovation på vandområdet:

I dag tæller den israelske vandsektor 280 virksomheder inden for forskellige områder. Sektoren omfatter også en række nationale og internationale inkubatorer og investorer, der skubber udviklingen af ​​vandteknologier. Derudover er vand – og cleantech generelt – et fokusforskningsområde hos de vigtigste israelske forskningsinstitutioner, herunder Technion Institute of Technology og Hebrew University, i samarbejde med industrien. Der er en efterspørgsel på det israelske marked for danske vandteknologiprodukter og -tjenester. Israel søger viden og ekspertise inden for vandkvalitet forsikring, drift og vedligeholdelse, energioptimering, miljøbeskyttelse og vandforvaltning / reduktion af vandforbrug. Udover de egentlige tekniske applikationer kan Danmark tilbyde ekspertise inden for strategisk planlægning og levering af store, langsigtede projekter og løsninger med flere teknologier og komponenter. Israel er også meget interesseret i at engagere sig i bilaterale Forsknings- og udviklingsprojekter. Det nationale vandselskab i Israel, Mekorot, har inkubatorer i deres afsaltnings- og spildevandsrensningsanlæg, hvor de inviterer internationale startfirmaer til at teste deres teknologier.

Partners

CLEAN