IEI Industriel Elektronik Innovation

Finansiering til innovationssamarbejder inden for industriel elektronik

Projektet er per 01.07.2020 overgået til Energy Cluster Denmark. Læs mere Her

Projektet Industriel Elektronik Innovation (IEI) tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering.

 

Om IEI:

Viden og kompetencer om og inden for elektronik er i stigende grad og omfang vigtig for erhvervslivet og Region Syddanmark.

Projektet Industriel Elektronik Innovation (IEI) understøtter Syddansk Vækstforums forretningsområde inden for energieffektivitet ved at accelerere innovationssamarbejder mellem små og mellemstore virksomheder og CIE/SDU inden for industriel elektronik. Dette med direkte tilknytning til erhvervslivet.

Projektmål:

Projektets mål er at samle syddanske små- og mellemstore virksomheder i 10 innovationssamarbejder med Syddansk Universitet, med det formål, at styrke innovation af elektroniske produkter med fokus på energioptimering, skabe flere bæredygtige innovative virksomheder med solide produktløsninger samt øge konkurrenceevnen.

Jeres virksomhed kan også være med:

IEI kan støtte innovationssamarbejder inden for et bredt område omkring industriel elektronik. Målet er udvikling af den gode projektidé og løsning, der har innovationshøjde og kan nå frem til en ”tæt på markedsintroduktion”. Så arbejder I f.eks. med elektroniske motorstyringer eller varmeregulering, styringer til energikilder, såsom batteripakker eller sidder I med en idé til produktudvikling i markedet for el, energieffektive løsninger, systemintegration og optimering så kan IEI måske hjælpe dig til at komme et skridt videre.

Innovationssamarbejder

Et innovationssamarbejde består af 3 små- og mellemstore virksomheder samt én videninstitution (CIE/SDU).

Innovationssamarbejderne i IEI får mulighed for at:

  • Udvikle konkrete idéer frem til markedsmodning

  • Udvikle nye (del)-teknologier til energioptimering

  • Test af nye teknologier op til en markedsmodning

  • Indgå i nye forretningsområder

  • Indgå i nye og konsolidere virksomhedspartnerskaber

  • Samarbejde med videninstitution

  • Opnå og forankre ny viden i virksomheden

Fire projekter er allerede i gang med innovative løsninger inden for industriel elektronik. Et par af projekterne er kort beskrevet under case eksempler.

Støtte:

Som virksomhed kan I søge økonomisk støtte til at udvikle løsninger, koncepter og forretningsmodeller i innovationssamarbejde med 2 virksomheder og SDU.

Jeres Innovationssamarbejde kan søge støtte til:

50% dækning af lønomkostninger for udvikling i de deltagende virksomheder
50% dækning af ekstern konsulentbistand
100% dækning af omkostning til inddragelse af videninstitution

Der gives op til 2.5 mio. i støttekroner til hvert projekt, hvor jeres teknologiløsning og udviklingsomkostningerne hænger sammen.

IEI er finansieret med 30 mio. kr. af EU’s strukturfond under Region Syddanmark.

 

Sådan ansøger du:

Ansøgningvejledning

Der er pt. ikke en ansøgningsrunde igang

Har du brug for at høre mere omkring muligheder og/eller har du spørgsmål så kontakt Senior projektleder Lotte Gramkow.

 

Cases:  

eInfoSys

ViewNet Systems ApS er en Sønderborg virksomhed som har stor succes med store LED infoskærme, primært til udendørs brug. Succesen skyldtes ikke kun den høje kvalitet på deres LED skærme, men lige så meget deres Cloud-baserede styringssystem som giver brugerne fuld kontrol over deres skærme uanset placering af skærmen. Men LED skærme er strømkrævende og der kan hentes store driftsbesparelser hvis strømforbruget kan reduceres. ViewNet Systems ApS havde en idé til hvordan strømforbruget kunne reduceres med op til 50% uden at forringe billedet på deres LED skærme.

Sammen med Redia A/S fra Aarhus, Sensade ApS fra Aalborg og SDU i Sønderborg startede de projektet eInfoSys. Redia A/S er et softwarehus med speciale i brugeroplevelse. Med Redia som partner i projektet vil næste generation af energibesparende LED skærme have samme succesfulde brugerflade som ViewNet’s nuværende LED skærme. Sensade ApS laver trådløse sensorer til parkeringsarealer. Som partner i projektet vil Sensade udføre en omfattende fieldtest, som sikre at kvaliteten matcher de høje krav som ViewNet har sat som mål.

For at kunne opnå en så kraftig reduktion af strømforbruget har ViewNet behov for at kunne køre simulationer af deres skærme i forhold til alle tænkelige vejrforhold. At kunne foretage sådanne simulationer er enormt kompliceret og derfor samarbejder ViewNet Systems med SDU i Sønderborg, hvor netop simulationsværktøjer er en af deres mange spidskompetencer.

Projektet støttes af Regionalfonden gennem IEI-projektet i CLEAN med ca. 1,2 millioner kroner.

 

eWorkVehicle

Med større og større miljøkrav til urban arbejdskøretøjer følger også øget efterspørgsel på elektrificering. Denne udvikling forudså Rasmus Banke fra Banke ApS så rettidig, at Banke allerede er klar med egen udviklet arbejdskøretøj til renovationsbrug.

Men funktionskravene til arbejdskøretøjer stiger og dermed stiger også behovet for at kunne skalere den nødvendige energimængde som køretøjet skal bruge under daglig drift. Sammen med bl.a. Converdan A/S i Rødding og SDU har Banke ApS startet projektet eWorkVehicle, som skal gøre det muligt at tilpasse energilageret til de enkelte arbejdskøretøjers funktion og behov.

Projektet er opdelt i to mindre projektdele. Den ene projektdel har fuld fokus på batteri-pakken og den anden projektdel har fuld fokus på batteri-lader.

Hver projektdel støttes af Regionalfonden gennem IEI-projektet med ca. 2,5 millioner kroner.

 

Cases

Partners

CLEAN
Sønderborg Vækstråd
SDU Syddansk Universitet