GE3.0

Grøn vækst via energirenovering

Partnerskabet Grøn Erhvervsvækst har fra 2017 fået et energi- og et klimaspor. Tankegangen bag energisporet er at skabe grøn vækst ved fokus på synliggørelse og højnelse af kompetencerne hos håndværkere og byggefolk indenfor energirenovering. Der skabes således bro mellem udbud og efterspørgsel og danner rammer for forretningsudvikling.

Gennem disse tiltag skabes værdi for projektpartnerne i form af synliggørelse, beskæftigelse, vækst, energibesparelser, CO2-reduktion, erfaringsudveksling og netværk. For private boligejere giver energirenovering værdi i form af bedre indeklima, komfort og tryghed, værdisikring, bedre driftsøkonomi, sikring mod stigende energipriser samt god samvittighed. 

Energisporet har egen styregruppe og er selvfinansierende med 15 aktive partnere, som er organiseret i arbejdsgrupper og et sekretariat.

Aktiviteterne i 2017 har fokus på formidling af inspirerende cases til boligejere, samt opgradering af energihåndværkere og byggefolks viden om “Effektiv brug af apps og sociale medier” samt “Effektiv energi og drift“.

Der er desuden fokus på erfaringsopsamling på oliefyrsarrangementer, afholdelse af Business to Business events samt projektudvikling. 

Se mere på www.grønerhvervsvækst.dk og følg os gerne på Facebook her

Partners

CLEAN
Molio (Tidl. Byggecentrum)
Odense Kommune
Middelfart Erhvervscenter
Middelfart Kommune
Nordfyns Kommune
Kolding Kommune
Billund Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Business Kolding
Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER
Fjernvarme Fyn A/S

Kort nyt   |   06 september 2017

Ny pulje fra ENERGISTYRELSEN – Fremme af energieffektive og intelligente bygninger

Energistyrelsen har netop lanceret en ny pulje, hvor der kan søges støtte til:

Fremme af energieffektive og intelligente bygninger, udvikling/demonstration. Projektet skal indholde data og datadrevne løsninger, digitalisering, fleksibelt energiforbrug og innovativ teknologi udvikling/kompetenceudvikling indenfor screening af eksisterende bygninger for energieffektiviseringspotentialer eller energieffektiv drift af bygninger.
Desuden skal projektet bidrage til grøn vækst og beskæftigelse.

Den samlede pulje er på: 6,7 mio. kr. og der kan søges om 30-40 % støtte afhængig af antal projektdeltagere. Støttemidlerne gives for 2 år. Der kan søges om hele puljen, hvis det er et særligt godt projekt. CLEAN vurderer dog, at det vil være mere sandsynligt, at der gives støtte til flere ansøgere. Der gives støtte til udvikling/demonstration af et produkt, en løsning, en metode, som er tæt på at kunne blive lanceret på markedet. Tilskud kan ydes til virksomheder eller forsknings- og vidensformidlende institutioner. Kommuner kan ikke deltage. Støttemidlerne gives for 2 år. Ansøgningsfristen er den 30. okt. 2017. Virksomhederne er velkomne til at inddrage CLEAN i et evt. konsortium. Se mere her om puljen her: https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/byggeri-og-renovering