FIE – Fremme af Innovation inden for Energiteknologi i Region Midtjylland

FIE-projektet yder støtte til innovationssamarbejder mellem 3 SMV'er og en videninstitution med fokus på integrerede energisystemer.

Projektet Fremme af Innovation inden for grøn Energiteknologi (FIE) vil samle midtjyske små- og mellemstore virksomheder i 5 innovationssamarbejder med AU og søge at løse nye udviklingsbehov i energisektoren. Projektets mål er at styrke små og mellemstore danske virksomheders innovationskraft og konkurrenceevne inden for energiteknologi med henblik på at skabe flere innovative virksomheder.

 

Om projektet

Energisektoren står overfor en række udviklingsbehov i forhold til at sikre effektiv systemintegration og balancering. Projektet Fremme af Innovation inden for grøn Energiteknologi vil samle små og mellemstore virksomheder i innovationssamarbejder som søger at løse disse udviklingsbehov. Det kan være i form af nye, bedre eller billigere komponenter, datamodeller og algoritmer til styring, integrering og balancering og nye forretningsmodeller.

Projektet gennemfører innovationssamarbejder mellem små- og mellemstore og Aarhus Universitets forskningsenheder. Hvis der er behov for andre kompetencer end de AU har til rådighed vil der blive inddraget andre videnpartnere.

Projektet har sin baggrund i en styrkeposition blandt virksomheder i Region Midtjylland inden for grøn energiteknologi, som er et område med stor forventning til vækst og beskæftigelse de kommende år.

 

Projektets fokusområder

Projektet har et særligt fokus på systemintegration og systemfleksisbilitet og indeholder 3 hovedlinjer:

 • Nye, bedre eller billigere komponenter
 • Digitalisering
 • Nye Forretningsmodeller

Projektet har valgt at fokusere bredt af følgende årsager: 

1.Udvælgelsen af innovationssamarbejder skal være markedsdrevet og skal ske med inddragelse af væsentlige aktører i markedet. Væsentlige aktører kan være toneangivende virksomheder, eksportorganisationer mv.

2. En del af de udviklingsbehov, der er, går på tværs af de enkelte energisystemer og teknologier. Således vil projekter, der direkte leder til øget energieffektivitet, projekter der giver øget integration eller øget fleksibilitet på tværs af energisystemer samt projekter, der indirekte understøtter energieffektivitet, integration eller fleksibilitet kunne komme i betragtning.

 

Jeres virksomhed kan også være med

Som midtjysk virksomhed (SMV) kan I søge økonomisk støtte til at udvikle løsninger, koncepter og forretningsmodeller inden for energieffektive teknologier i innovationssamarbejde med 2 andre virksomheder.

Jeres innovationssamarbejde kan søge støtte til:

 • 100% dækning af omkostning til inddragelse af videninstitution
 • 50% dækning af omkostning til ekstern konsulent
 • 25% dækning af lønomkostning for deltagende virksomheder (SMV)

Ved at indgå i et innovationssamarbejde i FIE får jeres virksomhed unik mulighed for bl.a. at: 

 • Udvikle nye produkter
 • Indtage nye markeder
 • Få tilført ny ekspertviden
 • Undersøge nye forretningsområder
 • Få nye samarbejdspartnere

Ansøg her

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsskema

UPLOAD ANSØGNING HER (Antallet af indkomne ansøgninger medfører at FIE indtil videre lukker for flere ansøgninger. Såfremt vi kan åbne for ansøgninger igen vil dette, samt ny deadline, blive annonceret her på siden).

Projektet er finansieret af EU og Region Midtjylland, men virksomheder uden for regionen er også velkomne til at deltage i projektet.

Hvis du vil vide mere om mulighederne, er du velkommen til at kontakte Hans Jørgen Brodersen.

Partners

CLEAN
AU Aarhus Universitet