Eksportfremme af Fjernvarme-sektoren i Vestdanmark

Eksportfremme gennem optimeret håndtering af internationale erhvervsdelegationer vedr. fjernvarme i Danmark

Mere fokus på Vestdanske fjernvarmeaktører…

De vestdanske vækstfora har i 2015 indgået Vækstpartnerskabsaftale med Regeringen, hvori der indgår en indsats for at fremme udvikling og eksport af fjernvarmeteknologi. Som et led i dette arbejde, har de tre Vækstfora indgået kontrakt med væsentlige aktører på området, som fik til opgave at beskrive status og anbefalinger til, hvordan de Vestdanske regioner kan fremme eksporten af fjernvarme og –køling i Vestdanmark gennem delegationsbesøg.

I en konsortium bestående af State of Green, Grøn Energi, DBDH og CLEAN er der over et års tid udarbejdet 3 værktøjer, der kan være med til at øge eksportfremme af de Vestdanske virksomheder og selskaber på fjernvarme.

De udarbejdede værktøjer er:

  1. Statusnotat og anbefalinger.
    Notatets anbefalinger vil blive brugt i forbindelse med de videre drøftelser mellem ministerierne og de tre vækstfora.
  2. Kortlægning af teknologileverandører og deres kompetencer og ønske om at bidrage til eksport. 
    Med denne oversigt gives et indblik i de fjernvarmeselskaber og –virksomheder, der eksisterer i Vestdanmark, som har en interesse i internationalisering.
  3. Guide til gode delegationsbesøg.
    Denne guide er særligt udviklet til de virksomheder/teknologileverandører og fjernvarmeselskaber med det formål at klæde dem godt på til når de får besøg og/eller skal deltage i dem. 

Alle redskaberne kan downloades her.

Har du nogen kommentarer eller spørgsmål til brug af værktøjerne, er du velkommen til at tage kontakt til enten CLEAN, State of Green, DBDH eller Grøn Energi.

Partners

CLEAN
State of Green
Danish Board of District Heating