Digital Business Transformation

Digital Business Transformation leder og accelerere virksomheders forretningsmodeller ved digital transformation og integrering af datadrevne systemer

Digital Business Transformation hjælper virksomheder der arbejder inden for den grønne omstilling, med at styrke deres kerneforretning ved brug af digitalisering, digitale forretningsmodeller og nye værdikædepartnerskaber. Vores mentorer og eksperter vil hjælpe dig gennem hele forløbet og sikre effektivisering i virksomheden ved brug af digitale strategier.

Projektet skal styrke digitaliseringen i små og mellemstore danske virksomheder ved at tilbyde praktiske forløb i tæt samarbejde med eksperter og førende test- og demonstrationsfaciliteter. Det er DTU Compute, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og CLEAN, der i praksis gennemfører projektet, der sigter efter at give virksomheder inden for cleantech-branchen et digitalt løft og udvikle virksomhedernes digitale kerneforretning.

 

CLEAN
Alexandra Instituttet A/S
DTU Danmarks Tekniske Universitet
TI Teknologisk Institut
Partnere