CTI – Clean Tech Innovation

Finansiering til innovationssamarbejder inden for energi- og miljøteknologier generelt

Energi- og miljøteknologi sektoren står overfor en række udviklingsbehov i forhold til at udvikle nye innovative produkter, løsninger eller koncepter. Projektet CTI (Clean Tech Innovation) tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen med DTU kan udvikle miljø- og energiteknologiløsninger og -produkter.


Om CTI 

Projektet Clean Tech Innovation (CTI) er et støtteprogram der understøtter Region Sjællands forretningsområde inden for grøn og smart vækst ved at accelerere innovationssamarbejder mellem små og mellemstore virksomheder og Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Projektets mål er at styrke de deltagende virksomheders innovationskraft og konkurrenceevne ved at have fokus på produkt innovation inden for smarte miljø- og energiteknologier. CTI er finansieret af EU og Region Sjælland med samlet kr. 10.000.000. Programmet skal finansiere 6 innovationssamarbejder.   

Jeres virksomhed kan også være med

CTI kan støtte innovationssamarbejder inden for et bredt område af smarte energi- og miljøteknologier. Innovationssamarbejderne kan tage udgangspunkt i jeres virksomheds konkrete udviklingsbehov og/eller intelligent, grøn efterspørgsel fra markedets offentlige og private aktører. Innovationssamarbejderne bidrager til at knytte jeres virksomhed tættere på forskningsverden og omsætter forskningsbaseret viden og know-how til forretning i jeres virksomhed. 

Er I en mindre eller mellemstor virksomhed fra Region Sjælland med en god idé til et udviklingsparat innovationsprojekt på ca. ½ – 1½ års arbejde? Så kontakt Projektleder Asger Bille Arnbjørn for at høre mere om mulighederne og ansøgningsproceduren.

Krav til ansøgende virksomheder

Hovedansøgeren i innovationssamarbejdet skal være en SMV-virksomhed beliggende i Region Sjælland. Ligger hovedansøgervirksomhed i Region Hovedstaden kan I søge gennem projektet TIME. I begge projekter, TIME og CTI, kan I søge økonomisk støtte til at udvikle produkter, løsninger eller koncepter inden for smarte energi- og miljøteknologier i innovationssamarbejde med 2-3 andre virksomheder og DTU. Innovationssamarbejderne skal gennemføres inden for ca. ½- 1½ år. Der må gerne indgå en stor virksomhed i innovationssamarbejdet, så længe den store virksomhed fraskriver sig retten til den udviklede IPR (Intellectual Property right).

Støtte:

Som virksomhed kan I søge økonomisk støtte til at udvikle løsninger, koncepter og forretningsmodeller i innovationssamarbejde med 2-3 virksomheder og DTU.

Jeres Innovationssamarbejde kan søge støtte til:

 • 100% dækning af omkostning til inddragelse af videninstitution (DTU)
 • 25% dækning af lønomkostning for deltagende virksomheder
 • 25% dækning af omkostning til indkøb af ekstern konsulentbistand

Som virksomhed medfinansierer I projektet med jeres timeforbrug (25 % af timeforbrugets værdi udbetales direkte til jer). 

Gennemsnitlig har innovationssamarbejderne et virksomhedsbudget på 1,5 mio. kr, hvor 25% udbetales. Her til kommer en gennemsnitlig forskerstøtte på 325.000 kr fra videninstitutionen DTU (100% støtte). I jeres ansøgning kan I søge med virksomhedsbudgetter på i størrelsesorden ca. 0,5 – 2,5 mio. kr, 

Fordele ved at indgå i et innovationssamarbejde gennem CTI

Ved at indgå i et innovationssamarbejde i støtteprojektet CTI får jeres virksomhed unik mulighed for bl.a. at:

 • Få tilført ny ekspertviden gennem forskersamarbejde med DTU (100% støtte)
 • Få tilført finansiering til jeres virksomhed (25% af timeforbrugets værdi)
 • Udvikle nye produkter, løsninger eller koncepter
 • Teste produkternes anvendelighed og sikkerhed
 • Indgå i nye forretningsområder
 • Indgå i nye og konsolidere virksomhedspartnerskaber
 • Opnå og forankre ny viden i virksomheden
 • Udvikle jeres idéer og nye teknologiløsninger i et samarbejde med f.eks. en leverandør eller kunde
 • Indkøbe certificeringer, lovpligtige godkendelser og markedsanalyser

 

Ansøgning 

Hele puljen er nu uddelt og det er derfor ikke længere muligt at indsende projektansøgninger

 

Partnere  

CLEAN: CLEAN er en dansk cleantech klynge baseret på danske styrkepositioner i erhvervsliv og forskning inden for energi og miljø

DTU: DTU er et teknisk eliteuniversitet som udvikler og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet

Business Lolland-Falster: En lokal erhvervsorganisation som understøtter virksomheds- og jobudviklingen på Lolland-Falster

 

Cases

Partners

CLEAN
Business Lolland-Falster
DTU Danmarks Tekniske Universitet