CØ HUB

CLEANs Innovationsnetværk for Miljøteknologi vil i samarbejde med 5 øvrige innovationsnetværk InnoBYG, Dansk Materiale Netværk, Food Network, Inbiom samt Lifestyle & Design Cluster lede Danmark til bedre ressourceudnyttelse og genanvendelse.

Den nationale Cirkulære Økonomi Hub vil gøre Danmark til vækstcenter for viden, teknologi og produktion i en bæredygtig Europæisk bioøkonomi. I et innovativt tværfagligt samarbejde vil initiativet bidrage til at øge ressourceeffektiviteten og lukke materiale-kredsløbet. Hubben vil formidle Cirkulær Økonomi i øjenhøjde og igangsætte en fælles indsats, hvor affald anses som en ressource, der kan recirkuleres ind i nye værdikæder, og hvor designprocesser og teknologisk udvikling går hånd i hånd for optimering af forretningsmodeller.

Aktiviteter:

Et tæt samspil mellem virksomheder, myndigheder og forskermiljøer vil sikre at National Cirkulær Økonomi Hub skaber væsentlige muligheder for økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig udvikling inden for særligt fire følgende områder:

  • Tøj, Tekstil & Træ
  • Bygge & Anlæg
  • Plast & Emballage
  • Landbrug & Fødevarer

Hubben har 3 tværgående udviklingsspor, der har til formål at binde de dybdegående faglige indsatser sammen. Dette vil ske gennem en række aktiviteter udført i tæt samarbejde mellem netværkspartnerne og vil involvere godt 100 forskellige virksomheder og 5 kommuner.

  1. OPI samarbejder med kommuner og regioner

Målsætningen er, at etablere offentlige og private samarbejder, som øger fokus på spild og restprodukter og skaber forbedrede muligheder for dannelsen af industrielle symbioser på tværs af Danmark. Med udgangspunkt i konkrete miljøudfordringer vil der udbydes projekter, der muliggør at netværksvirksomheder og videns partnere kan indgå i udviklingssamarbejder og i nye værdikæder omkring cirkulær økonomiske løsninger.

  1. Certificering ordning for ’Zero Waste’

Afdække behovet for en national certificeringsordning for virksomheder, der ønsker at arbejde konstruktivt frem mod ’nul-spilds-produktion’. Konkret udarbejdes et samlet katalog over eksisterende tilbud til virksomheder, der ønsker overblik over ressource-flows og rådgivning om restprodukter. Derefter afdækkes behovet for en certificeringsordning hos virksomheder genneminterviews og afholdelse af workshops. 

  1. Design 2 Disassembly

Målet er at minimere ressourcespild allerede fra produktudviklingsfasen og fokusere på, hvorledes design for optimal ressourceanvendelse og adskillelse kan være fordelagtigt i miljø- såvel som forretningsperspektiv. Der tilbydes workshops til designere og produktudviklere inden for de faglige spor, hvor idéeudvikling om design, produktion, indsamling og oparbejdning er omdrejningspunktet. Udvikling af nye produkter, der er designet til genanvendelse samt øget recirkulering og optag af sekundære råvarer i en danske industri er målsætningen.

Partners

Lifestyle & Design Cluster
CLEAN
INBIOM
InnoBYG
FoodNetwork
Dansk Materiale Netværk