Clean Solutions

Clean Solutions (CS) blev startet i 2015 af CLEAN og Industriens Fond i fællesskab. CS har som fremmeste formål at øge eksporten af danske systemløsninger. Det gør vi ved at hjælpe virksomhederne med at danne de rigtige partnerskaber, udvikle og modne projekterne og sikre en skræddersyet finansiering. Det gør vi ud fra en partnerskabstankegang i samarbejde med kunden, så vi får skabt en skræddersyet løsning, som er nem at implementere og dermed mere attraktiv for kunden.

Clean Solutions har derfor skabt en platform, som agerer modtagerstation for udenlandske kunder, som har en udfordring, de ønsker at få løst ved hjælp af danske teknologier og knowhow. CLEAN og vores virksomhedsnetværk samler tidligt i fasen det rigtige hold af danske og udenlandske virksomheder, og sikrer, at de udenlandske kunders interesse i danske teknologier ikke går tabt.  

Clean Solutions har desuden udviklet en lang række værktøjer og en guide som gør det enkelt og overskueligt for virksomheder at indgå samarbejder og selv lykkes med at levere en samlet løsning. Derved kan man som virksomhed også få gavn af Clean Solutions, selvom man ikke ønsker hjælp til hele processen.

Clean Solutions er platformen for den strukturerede systemeksport, som sørger for, at den grønne omstilling kan betale sig – hvilket er selve kerneopgaven i CLEAN.

 

Partners

CLEAN
UM Udenrigsministeriet
HOFOR A/S
DI Dansk Industri
State of Green
Danish Board of District Heating
Aarhus Kommune
Dansk Energi
Dansk Fjernvarme
SDU Syddansk Universitet
Dansk Fjernvarme
Danish Water Technology Group
Industriens Fond