CLEAN H2020 NET

CLEAN H2020 NET

Styrelsen for Forskning og Innovation har etableret puljen Horizon2020-NET, hvor der gennemføres en række netværksprojekter, som intensiverer danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i Horizon2020-projekter af strategisk dansk interesse i forhold til relevante programmer. Puljen er målrettet søjlerne “II. Industrielt Lederskab” og “III.Samfundsmæssige udfordringer”.

Fokus er på konkret sparring til modning af konsortiedannelser med danske og udenlandske partnere inden for cleantech området. Med en aktivering af CLEAN’s samlede netværk understøtter og udbygger vi en række danske virksomheders viden og kompetencer til at kunne afsøge konkrete støttemuligheder i Horizon 2020, ligesom vi vejleder og henviser videre frem mod ansøgninger til udbudte calls.

I CLEAN Horizon2020-NET aktiviteterne lægges der særligt vægt på at forøge hjemtaget af demonstrations- og implementeringsprojekter (Innovation Actions) med deltagelse af flere danske virksomheder, især danske SMV’ere.

CLEAN
Partnere