CLEAN Green Plan Region Sjælland

Gratis screening af potentialer for minimering af energi- og ressourcer og 50% i tilskud til en grøn forretningsplan

Projektet er per 01.07.2020 overgået til Energy Cluster Denmark. Læs mere HER

Som deltagende virksomhed i projekt CLEAN Green Plan får du professionel og konkret rådgivning igennem en screening, til at realisere din virksomheds potentiale inden for energi- og/eller ressourceeffektivisering. Projektet giver dig mulighed for at få refunderet op til 100% af udgiften til ekstern rådgivning. Rådgiveren vælger du selv, ligesom du selv vælger, hvilket indsatsområde, der skal udarbejdes en plan for. Igennem hele forløbet vil CLEANs konsulenter stå til rådighed for spørgsmål og vejledning, så planen ikke ender i skuffen, men bliver til øget konkurrenceevne og forbedret miljø. 

Der er endvidere tilbud om implementeringsstøtte under dette program.

Læs mere herom nedenfor og bliv inspireret ved CLEAN’s events, som ses under aktuelt/arrangementer på website.

Læs mere om selve projektet Her

Screening af potientialer uden omkostninger

Screening. Du kan som lille eller mellemstor virksomhed kontakte CLEAN, og få en gratis gennemgang af virksomheden. Formålet er at lokalisere besparelsespotentialer indenfor dit forbrug af energi, vand og råvarer. Besparelserne kan enten være direkte, eller ved at du recirkulere ”rester” såsom affald, spildevand og overskudsvarme i virksomheden eller i samarbejde med nærliggende virksomheder.

Du vælger selv hvem der skal deltage i screeningen. Måske ønsker du kommunen, erhvervsråd eller andre skal deltage. Det vigtigste er, at I bliver inspireret og får nye input på tiltag, som vil give plus på bundlinien. Tiltag I ikke selv havde tænkt over, eller måske ikke troede kunne betale sig at gøre til virkelighed.

Det eneste krav til screeningen er, at du registrere den tid, som du anvender ifm. screeningen, som er krav fra EU.

100 % i tilskud til grøn forretningsplan

Grøn forretningsplan. Hvis I på baggrund af screeningen har potentiale for en mere optimal udnyttelse af virksomhedens ressourcer, så vil du blive tilbudt frit at vælge en rådgiver, som kan regne på om det kan betale sig at investere i diverse tiltag, som typisk vil skulle kunne betale sig hjem efter 1 – 3 år – en såkaldt grøn forretningsplan.

CLEAN giver igennem projektets EU midler, op til 100 % i støtte til at finansiere rådgiveren, som udarbejder den grønne forretningsplan. Grøn – fordi dine tiltag vil minimere anvendelse af ressourcer og nedsætter CO2 udledningen. Så udover at du sparer på udgifter til driften, så vil du også kunne brande dig med en grøn profil. CLEAN hjælper dig med at finde og kontakte rådgivere.

En grøn forretningsplan er også grundlag for kontakten til banker og andre investeringsfirmaer.

Det eneste krav er, at du er motiveret. Udover vi giver op til 100 % i støtte til forretningsplanen, vil du skulle fortsætte med at registrere den tid, som du anvender – tilsvarende som ved screeningen. Igen krav fra EU.

Optil 30 % i implementeringsstøtte

Implementeringsstøtte. I planen bliver der afdækket hvilke mulige investeringer, der er rentabelt for virksomheden. Der vil efterfølgende kunne søges om implementeringsstøtte til indkøb af maskiner, fittings, liscenser, patenter og knowhow. Støttesatsen er max 30 % af indkøbet med et loft på 60 % af planens pris.

Netværkssamarbejder og events

Events. Alle SMV virksomheder inviteres til at deltage i månedlige netværksarrangementer, med enten forskelligartede virksomheder, for at blive inspireret til industrielle samarbejder, hvor virksomhederne kan drage fordel af hinanden, eller til netværk med virksomheder af samme branche for eksempelvis mulige samarbejder om deleøkonomi m.m.

Herudover koordinerer vi løbende med de øvrige aktører på sideordnede projekter, sådan at I hele tiden bliver tilbudt det projekt, som giver mest mening for jer.

Særligt for dette projekt

– Tilbud om anvendelse af projektets logo i egen signatur – viser du tænker grønt
– Gratis medlemsskab af CLEAN i ét år – gælder kun dette projekt i CLEAN

Iøvrigt intet krav om medlemsskab af CLEAN for deltagelse i dette projekt.

Partners

CLEAN
SMVdanmark

Kort nyt   |   20 juni 2018

CLEANs nye kontor i Sorø tages i brug i dag.

Som følge af projektet CLEAN Green Plan Region Sjælland har CLEAN I dag interessentmøde på vores nye kontor beliggende i stationsbygningen i Sorø. 

Nyheder   |   21 Januar 2020

Kan du spare penge med en grøn forretningsplan?

Med CLEAN Green Plan kan du spare penge i din virksomhed, opnå en grønnere profil og samtidig være med til at reducere energi- og materialeforbruget til gavn for økonomien, miljøet og klimaet!