CITIES

Center for IT-Intelligent Energy systemer. Integrerede energisystemer - drevet af intelligent brug af data.

CITIES Innovation Center er et fælles initiativ af pionerer dedikeret til at fremme den grønne overgang til 100% vedvarende energi i Danmark og ud over og på tværs af traditionelle grænser.
Vi er aktører fra dansk industri, universiteter og den offentlig sektor. Vores nøgleord er integrerede energisystemer drevet af intelligent brug af data.

Vores tilgang:

Modellering af et fuldt integreret energisystem er en meget kompliceret opgave. Skræddersyede modeller til forudsigelse er nødvendige for bl.a. drift, prognoser, optimering, planlægning, simulering og markedsdeltagelse. Hver af disse modeller skal overveje systemets kompleksiteter, såsom diskrete beslutninger (f.eks.om dele af systemet momentvis kan være ude af funktion eller ej), ikke-lineære processer (gas- og strømstrømme, brændstof til produceret energi, vand til -produceret energi), usikkerhed (energibehov, energipriser, vindkraftproduktion, tilgængelighed af energiproducerende enheder) og interaktion mellem forskellige aktører (producenter, forbrugere, markedsoperatører, fysiske og sociale arrangementer).

Desuden skal modellerne lette forskellige skalaer i tid, rum og aggregeringsgrad; Fra kontrol af bygningers strømforbrug på sekunders skala til planlægning og udvikling af et fjernvarme- og køleanlæg over halvtreds år. 

Det store antal operative muligheder (og energivektorer) inden for et integreret energisystem og muligheden for hurtigt at skifte mellem kontrolrammer, energiforsyningsform og utallige andre variabler inden for et intelligent system kræver en ny tilgang til systemplanlægning. Operationelle strategier skal indarbejdes, så følsomheden af ​​planlægningsresultater til operationelle beslutninger (energiproduktionsporteføljer, markedsstrukturer, sammenlægning af ressourcer) kan forstås og redegøres for.

Læs mere: http://www.citiesinnovation.org/ 

Partners

DTU Danmarks Tekniske Universitet
AAU Aalborg Universitet
Energinet.dk
EMD International A/S
HOFOR A/S
Enfor A/S
Aarhus Kommune
Fjernvarme Fyn A/S
DIN Forsyning A/S
Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme
DFF EDB
EA ENERGIANALYSE
Haldor Topsøe A/S
Dansk Energi
OPLØST – EMT Nordic
EURISCO ApS
DONG Energy
Frederikssund Forsyning A/S
SYD ENERGI Net A/S
NEAS Energy
Neogrid Technologies ApS
Project Zero A/S
DI Dansk Industri
Rambøll Group
CLEAN