Circularity City

Fremtidens smarte byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Circularity City (CC), som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, forenes indsatsen inden for cirkulær økonomi og smart byudvikling. 

Circularity City-initiativet skal både styrke innovationskompetencerne direkte i virksomhederne, øge den offentlige efterspørgsel efter virksomhedernes produkter og services, øge eksporten og skabe stærke partnerskaber omkring udviklingen af cirkulært byggeri og smarte bydele. Der skal tænkes i helhedsløsninger, som er gunstige for både mennesker, miljø og økonomi – cirkulær økonomi er en model til at opnå dette. Der tages udgangspunkt i cirkulært byggeri og bymarkeder, men der vil også blive arbejdet med udvikling af smarte helhedsløsninger for byer på baggrund af store datamængder.

CLEAN
Minor Change Group
GXN
VIA University College
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) v./ Aalborg Universitet København
Danish Cleantech HUB New York
Partnere