Circularity City (CBi)

Kort nyt   |   06 september 2017

CLEAN deltager på Building Green

Mød CLEAN på Building Green den 1-2. nov. 2017 i Forum, København. Vi har oplæg og findes på stand 165. 

Oplæg: REFURB : Et overbevisende pakketilbud om dyb energirenovering
v/ professor Per Heiselberg, Aalborg Universitet og projektchef Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

Hvordan engagerer man boligejere til at investere i omfattende energirenovering? CLEAN, Aalborg Universitet og ProjectZero deltager sammen med 13 partnere i EU-projektet REFURB, der skaber bro mellem udbud og efterspørgsel indenfor dyb energirenovering i ejerboliger. Metoden er udvikling af en forretningsmodel og renoveringspakker med attraktive tilbud tilpasset udvalgte målgrupper. REFURB kommer med forslag til, hvordan pakketilbuddet kan udrulles til boligejere i Danmark og bidrage til den grønne omstilling. www.go-refurb.eu

Stand : På CLEAN*s stand er 4 CLEAN projekter, som relaterer sig til bæredygtigt byggeri, repræsenteret. Der vil være information og mulighed for at stille spørgsmål om projekterne REFURB (et attraktivt pakketilbud for dyb energirenovering); Sammen om klimatilpasning (klimaentreprenøruddannelse og formidlingsmateriale til grundejere om håndtering af regnvand); Inno-SE (intelligente bygningsinstallationer og adfærd) samt Innomodel Byg (Genanvendelse af byggeaffald i byggeriet).

 

News   |   04 september 2017

Delegation fra New York bliver klogere på arbejdet med cirkulær økonomi i CLEAN og Region Midtjylland

Arbejdet med cirkulær økonomi I Region Midtjyllands kommuner og hos CLEAN var onsdag d. 30. august omdrejningspunktet for en delegation af personer fra New York, som alle arbejder med bæredygtighed, cirkulær økonomi og energieffektivitet.

Fremtidens smarte byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Circularity City (Cirkulær Byinnovation), som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, forenes indsatsen inden for cirkulær økonomi og smart byudvikling. 

Circularity City-initiativet skal både styrke innovationskompetencerne direkte i virksomhederne, øge den offentlige efterspørgsel efter virksomhedernes produkter og services, øge eksporten og skabe stærke partnerskaber omkring udviklingen af cirkulært byggeri og smarte bydele. Der skal tænkes i helhedsløsninger, som er gunstige for både mennesker, miljø og økonomi – cirkulær økonomi er en model til at opnå dette. Der tages udgangspunkt i cirkulært byggeri og bymarkeder, men der vil også blive arbejdet med udvikling af smarte helhedsløsninger for byer på baggrund af store datamængder.

CLEAN
Minor Change Group
GXN
VIA University College
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) v./ Aalborg Universitet København
Danish Cleantech HUB New York
Partnere