Videooplæg om sektorintegration – fjerde kapitel er landet!

I det fjerde kapitel i videorækken om sektorintegration får vi fingrene helt ned i bolledejen og ser på cases, der omsætter teorien til praksis i projektet DK Energy Live Lab – Vejle Nord.

Se videooplæggene i kapitel 4 her:

Glæd dig allerede nu til femte kapitel, som vi har valgt at kalde “Realitetetjek”. Her kan du møde Hanne Binder, der er energianalytiker i Energinet og høre hendes take på: VE for enhver pris?

Baggrund:

Sektorintegration – kan man flette vedvarende energi og forsyningssikkerhed intelligent sammen? Det spørgsmål stiller vi skarpt på i en række videooplæg med relevante eksperter på området og konkrete eksempler fra projektet ”DK Energy Live Lab – Vejle Nord”. 

Projektet har haft til formål at belyse potentialer for sektorintegration i eksisterende forsyningsinfrastrukturer, bygningsmasser og forbrugere. Vejle Nord er udvalgt som case-område, da det har et bredt udsnit af forsyningsinfrastrukturer og demografisk diversitet.

Videoerne bliver løbende offentliggjort på CLEANs og Green Tech Centers hjemmeside i løbet af maj og juni (se det som en slags videnkalender for energiinteresserede) og i efteråret arrangerer Green Tech Centret en workshop, som følger op på videooplæggene og hvor vi samtidig kan drøfte muligheder for at demonstrere cases i et Energy Live Lab.

Hør oplæg fra bl.a: IEnergi, TREFOR, Evida, SDU, Energinet, Vejle Spildevand, Vejle Kommune, CLEAN og Green Tech Centret.

Læs mere om projektet HER

Følg med i, hvornår videoerne bliver tilgængelige på CLEANs LinkedIn eller GTC’s LinkedIn