Reorganisering skal styrke CLEAN

CLEAN gennemfører i dag en organisationsforandring, som skal sikre et endnu tydeligere fokus på erhvervs- og teknologiområderne Energiteknologi og Miljøteknologi. Samtidig fastholder CLEAN sin position som handlekraftig aktør i et internationalt perspektiv.

Maria Skotte udpeges som direktør for CLEAN Miljø med ansvar for erhvervs- og teknologiområdet Miljøteknologi. Henrik Bjerregaard udpeges som direktør for CLEAN Energi med ansvar for erhvervs- og teknologiområdet Energiteknologi. Henrik Bjørnager Jensen fortsætter som direktør for CLEAN International, og Michael Johansen fortsætter som Udviklingschef.

CLEANs CFO, Kim Fredenslund, konstitueres som Adm. Direktør for CLEAN og afløser Carsten Orth Gaarn-Larsen, som forlader CLEAN. Carsten Orth Gaarn-Larsen har gennem de sidste 4 år bidraget til at udvikle CLEAN til en stærk organisation med en bred portefølje af aktiviteter og projekter inden for energi- og miljøteknologi.

Bestyrelsesformand Henrik Bindslev, SDU, udtaler: ”Vi ønsker, at CLEANs forretningsområder står skarpere tegnet overfor virksomheder og øvrige samarbejdspartnere, samt gennem den fladere struktur at styrke vores eksekveringskraft. CLEAN skærper hermed klyngeindsatserne for erhvervs- og teknologiområderne Energiteknologi og Miljøteknologi. Samtidig skaber vi en skalérbar struktur, der kan understøtte andre teknologiområder. CLEAN er nu klar til at tage lederskab i kommende ansøgninger til Innovationsnetværket for Miljøteknologi og Innovationsnetværket for Energiteknologi.”

Næstformand Torben Funder-Kristensen, Danfoss, udtaler: ”Danmark er verdenskendt for sine grønne løsninger, og CLEAN er uden sammenligning dén danske klyngeorganisation med størst kompetence i at understøtte internationalisering. CLEAN er nu klædt godt på til at fastholde og udvikle sin stærke internationale profil som handlekraftig samarbejdspartner for blandt andre de danske innovationscentre, by-sammenslutningen C40 og Nordisk Råds innovationsfond Nordic Innovation.”

For yderligere information kontakt bestyrelsesformand Dekan, Henrik Bindslev, på telefon +45 6550 7302 eller mail hebi@tek.sdu.dk

For yderligere information om CLEAN kontakt Direktør for CLEAN Miljø, Maria Skotte, på telefon +45 6142 4400 eller mail mas@cleancluster.dk 

eller Direktør for CLEAN Energi, Henrik Bjerregaard, på telefon +45 3120 2231 eller mail heb@cleancluster.dk