Regn samarbejdet ud! – sådan kommer du i gang med et tværfagligt projekt om klimatilpasning

I CLEAN har vi udarbejdet en drejebog til kommuner og forsyningsselskaber med ideer og gode råd til, hvordan man i fællesskab kan komme i gang med et projekt om klimatilpasning.

Tanken er, at drejebogen kan bruges som huskeliste eller inspiration, og vi håber, at den kan lette vejen til succesfulde, tværfaglige samarbejder om klimatilpasning.  

I drejebogen er samlet de vigtigste erfaringer og metoder fra projektet ”Sammen om klimatilpasning” – et projekt med samarbejdet i fokus. Partnerkredsen CLEAN Grøn Erhvervsvækst, der står bag projektet er: Kolding, Middelfart, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn og Odense Kommune, BlueKolding, Middelfart Spildevand, VandCenter Syd, HUSET Middelfart, IBC Innovationsfabrikken og CLEAN

Indholdet i drejebogen er ligesom projektet bygget op i fire temaer:

  1. Formidling og kommunikation
  2. Klimaentreprenøruddannelse
  3. Events
  4. Partnerskaber 

Om projektet ”Sammen om Klimatilpasning”:

Partnerskabet indså i 2017, at der var behov for at sætte fokus på klimatilpasning. Altså et højere vidensniveau i hele værdikæden for at gøre processen med at håndtere regnvand på egen grund lettere for grundejerne. Målet var store samfundsbesparelser ved renovering af kloakker, færre oversvømmelser og at skåne vandmiljøet.

Projektet blev til en realitet ved hjælp af fondsstøtte fra Grundejernes Investeringsfond og medfinansiering fra partnerne i CLEAN Grøn Erhvervsvækst.

Efter to år er der i projektet blandt andet uddannet 45 klimaentreprenører, udarbejdet borgerrettet formidlingsmateriale om klimatilpasning på egen grund, produceret konkrete cases og afholdt events med samlet 2500 deltagere.

”Vi har oplevet, at der har været rigtig god sparring og inspiration på tværs af kommuner og forsyninger, der er med til at kvalificere os alle sammen. Og en stor gevinst for borgerne, at vi deler udgifterne om for eksempel at udvikle formidlingsmateriale og uddannelsestilbud” – siger Olav Bojesen, der er chef for miljø og byggeri i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Så – det er bare at komme i gang!


SE DREJEBOGEN HER

Læs mere om projektet og se formidlingsmaterialet, cases og meget mere HER