Pulje på 33,8 millioner kroner skaber innovation og vækst i Syddanske virksomheder

I samarbejde med Sønderborg Vækstråd og SDU søgte CLEAN tilbage i 2016 Erhvervsstyrelsen om midler til projekt IEI – Industriel Elektronik Innovation. Projektet skulle styrke syddanske virksomheders innovation inden for elektronik og energiteknologi og skabe øget vækst og eksport. Samtidig ønskede man at styrke virksomhedernes samarbejde med videninstitutioner, altså SDU og specielt det nybyggede Center for Industriel Elektronik i Sønderborg. Med en pulje på mere end 25 millioner kr. var der gode muligheder for virkeliggørelse af spændende projekter i de syddanske virksomheder.

I starten af 2017 blev de første projekter startet under IEI, og det stod hurtigt klart, at innovationslysten i virksomhederne hurtigt ville få bugt med midlerne. Derfor søgte CLEAN i 2018 om at forhøje IEI puljen så den samlede pulje derefter ville være på intet mindre end 33,8 millioner kr.

Nu nærmer vi os julen 2019 og må glædeligt konstatere at alle midler i IEI er allokeret til 9 spændende innovationsprojekter med deltagelse af 20 virksomheder, hvoraf 11 er hjemmehørende i Sønderborg kommune – primært takket være en kæmpe indsats fra Sønderborg Vækstråd. De første projekter forventes afsluttes medio 2020, mens de sidste projekter først forventes færdige ultimo 2021.

I 2018 blev CLEAN kontaktet af HiSun DK i forbindelse med mulig ansøgning til deltagelse i IEI. På det tidspunkt var deltagelse i IEI betinget af et samarbejde mellem 3 SMV’er og én videninstitution. HiSun DK havde en samarbejdspartner med opgaver omkring udvikling og produktion af rammer til deres PV panel, men manglede en samarbejdspartner til færdigudvikling, test og montage af det centrale styrekort. Kort forinden havde ETK EMS overtaget resterne af Delfi Electronics, og CLEAN fandt det oplagt at kontakte ETK EMS med henblik på at afklare, om et samarbejde med HiSun Dk kunne finde sted. Det stod hurtigt klart, at ETK EMS, med deres mange års erfaring og kompetencer inden for elektronik udvikling og montage, var et godt match i forhold til det behov som HiSun DK havde. Med en samarbejdsaftale med ETK EMS på plads, har HiSun DK ikke blot den af IEI påkrævede konstitution på plads, men også et set up som vil give værdi for alle partnerne fremadrettet.

”Nu ser vi frem til at gennemføre projektet i tæt samarbejde med vore partnere, og til at komme ud i verden med den blåstempling CLEANs tilsagn giver os”, Erik Hansen, CEO, HiSun Dk

 

Om Hisun Dk

HiSun DK har de seneste 3 år arbejdet med at klargøre et meget avanceret solcelleprojekt til produktion. Deres PV-paneler er specielt velegnede til montage i urbane miljøer, hvor der kan være mange skygge påvirkninger bl.a. fra bygninger, skorstene, flagstænger og træer. Hvor nuværende PV panel falder drastisk i effektivitet under skygge påvirkning, vil HiSun Dks panel fortsat levere tæt på det optimale output. Men det unikke ved deres PV-panel stopper ikke her, for ud over højere effektivitet set over døgnet, så har panelerne indbygget tyverisikring og vedligehold minimeres grundet intelligent overvågning ved brug af App og smartphone. At klargøre PV paneler til produktion kræver penge – mange penge. Derfor er vi begejstret for den hjælp vi har modtaget fra Projeket IEI og CLEAN, både hvad angår det tekniske og økonomiske.
Men solen skinner ikke så meget i Danmark og derfor interesserer HiSun DK sig primært for markedet i jordens solbælte, hvor der også er den største befolkning og den største behov for energi – og dét skal i fremtiden vel og mærke være grøn energi.

”Opstart af en solcelleproduktion rigtig mange penge og derfor er vi stolte over at CLEAN har godkendt vores projekt og bevilget et pænt million beløb i støtte, men vi opnår ligeledes at mange døre åbner sig på universiteter og institutter, der råder over avanceret testudstyr og viden. Dette er ressourcer som vi har et vedvarende behov for til den løbende udvikling af ny teknik. Samtidig opnår vi anerkendelse og interesse hos leverandører af komponenter og ydelser. Ligeledes har projektet skabt kontakt til udenlandske investorer, der netop leder efter virksomheder som os, for om muligt at investere i vores teknik, og hjælpe med markedsføring på deres hjemmemarked. Det har taget tid og et utroligt stykke arbejde at nå dertil hvor vi er i dag, men interessen for grøn energi – og især solenergi – udvikler sig over hele verden med en stadig stigende hastighed” Erik Hansen, CEO Hisun Dk.

For relativt få år siden var HiSun Dk overbevist om at skulle eksportere deres teknik til bl.a. Kina, må i dag konstatere at det er omvendt. Verdensmarkedet for solenergi vokser endnu hurtigere og derfor bliver der også plads til deres produkt.

Samarbejde skabet vækst og videndeling

I gamle dage – for 20-30 år siden – foregik start af ny virksomhed næsten altid af ”mester” selv. Derfor gik det langsomt med at få væksten i gang. Endvidere baseres forretningsidéen meget ofte på hjemmemarkedet og skulle ”mester” være aggressiv, så prøvede han at eksportere til nabolandene. I dag foregår den tekniske udvikling med en utrolig hastighed og derfor starter nye virksomheder ofte i partnerskaber med underleverandører og med et teknologisk samarbejde med et videncenter (universitet, institut og lignende). I dag udarbejdes der en detaljeret forretningsplan baseret på et større eksportmarked, f.eks. EU, USA og så videre, og det kræver fra starten samarbejde med de danske eksportkontorer over hele verden. Godt samarbejde på tværs og med en videninstitution er grobunden for vækst og innovation.

IEI er finansieret af EU’s strukturfond under Region Syddanmark.