Nyt projekt skal ruste virksomheder til fremtidens digitale transformation

Danmark har i mange år været gode og hurtige til at investere i digitaliseringen, men det halter med at få landets små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) med. Danske SMV’er har ofte sværere med at følge med digitaliseringen end de store virksomheder, da det kræver tid og ressourcer, hvilket der ofte er mangel på i de små og mellemstore virksomheder. Ifølge Det Digitale Vækstpanel har 75 procent af landets største virksomheder en avanceret digitaliseringsgrad, hvorimod det kun er 30 procent af de mindre virksomheder.

Besøg Digital Business Transformation hvis du vil med i et virksomhedsforløb!

Det er en udfordring for mindre og mellemstore virksomheder at omfavne de muligheder der ligger i at agere digitalt. Både i forhold til de interne processer, men også i forhold til at omstille sin produktportefølje og sin distribution til en mere og mere digital virkelighed,” siger adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond om det nye projekt Digital Business Transformation, som har modtaget en bevilling på 6,5 mio. kroner i kølvandet på den temaindkaldelse om digitale forretningsmodeller, som Industriens Fond udbød sidste år.

Projektet skal styrke digitaliseringen i små og mellemstore danske virksomheder ved at tilbyde praktiske forløb i tæt samarbejde med eksperter og førende test- og demonstrationsfaciliteter. Det er DTU Compute, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og CLEAN, der i praksis gennemfører projektet, der sigter efter at give virksomheder inden for cleantech-branchen et digitalt løft og udvikle virksomhedernes digitale kerneforretning.

Bred enighed om behov for digitalt løft af SMV’er
D. 30 januar 2018 lancerede regeringen en strategi for Danmarks digitale vækst, som består af 38 initiativer, der skal bringe Danmark på forkant med den digitale udvikling, og skabe vækst og velstand til gavn for alle i samfundet. Flere af punkterne i strategien peger på en øget indsats i forhold til netop SMV-segmentets arbejde med digitalisering. En af strategiens seks hovedpunkter er netop digitalt løft af SMV’er, hvilket vil give virksomhederne grundlag for at forny forretningen, produktiviteten og konkurrenceevnen.

Især samarbejde og sparring med eksperter, samt adgang til test- og demonstrationsfaciliteter er tænkt ind i Digital Business Transformation, hvor de deltagende virksomheder kommer til at arbejde konkret med digitaliseringen i deres virksomheder, og ikke bare skal sidde på skolebænke og lytte.

Det er præcis et forløb som Digital Business Transformation, der er behov for i de mindre virksomheder. Vi har brug for at komme ud og arbejde konkret med, hvordan vi kan fremme digitaliseringen og ikke mindst få det testet på vores forretningsmodel. Vores kunder har en enorm datamængde placeret hos os, og vi vil gerne bidrage til at skabe mere værdi ud af disse data ved at sætte endnu mere fokus på digitalisering. Ved deltagelse i projektet får vi kvalificeret og kompetent sparring i processen, hvilket vi ser meget frem til,” siger Jeanette Agertved Madsen, udviklingschef i EnviDan.

Deltager man som virksomhed i Digital Business Transformation, får man skræddersyet et forløb, som er tilpasset den enkelte virksomheds behov. Virksomhederne arbejder med konkrete problemstillinger i forhold til digitalisering og får tilknyttet mentorer, der skal sikre fremdrift i forhold til virksomhedernes definerede behov. Derudover stiller flere af landets førende vidensinstitutioner deres testfaciliteter til rådighed for de deltagende virksomheder, hvilket er en unik mulighed for at få testet de digitale teknologier af.

Projektet giver virksomheder mulighed for at deltage i konkrete digitaliseringsforløb. Efterfølgende vil der blive afholdt masterclasses, inspirationsoplæg og netværksmøder, hvor erfaringerne og de tillærte kompetencer fra virksomhedernes forløb vil blive delt, så erfaringerne kan komme bredere ud.

Kontakt:
Bjarke Kovshøj, projektleder hos CLEAN, 31 62 29 00 eller bjk@cleancluster.dk
Ole Østrup, formidlingsansvarlig hos Industriens Fond, 23 80 06 60 eller oos@industriensfond.dk