Ny stærk og virksomhedstung bestyrelse i CLEAN

Ny stærk og virksomhedstung bestyrelse i CLEAN                          

CLEAN har ændret sin governancestruktur, og en ny, slagkraftig bestyrelse på 11 personer er nu på plads. Bestyrelsen tæller seks virksomhedsrepræsentanter, to videninstitutioner, to kommuner og en region. CLEANs tidligere næstformand Torben Funder-Kristensen fra Danfoss blev af den ny bestyrelse valgt som formand. Den tidligere bestyrelsesformand Henrik Bindslev fra Syddansk Universitet er samtidig valgt som næstformand.

Ændringerne i CLEANs governancestruktur indebærer et nyt retningsskabende repræsentantskab og en mere agil organisering. CLEAN arbejder for at skabe grøn vækst og beskæftigelse i danske virksomheder. Derfor har det også været vigtigt, at virksomhederne er repræsenteret med flertal i den nye bestyrelse.

Valget af en virksomhedsrepræsentant som ny formand understreger yderligere CLEANs fokus på at skabe værdi for virksomhederne.

”Virksomhederne i CLEANs nye bestyrelse repræsenterer nu forsyninger, rådgivere samt produktions- og teknologivirksomheder, og jeg er glad for at overdrage formandsstafetten til Torben. Han får en vigtig opgave i at tegne CLEAN som dén klynge, der i det samlede klyngelandskab er bedst rustet til at sikre virksomhedernes udbytte af klyngeindsatser inden for energiteknologi og miljøteknologi”, siger Henrik Bindslev, tidligere formand og ny næstformand i CLEAN.

Fortsat fokus på triple-helix
Den nye sammensætning sikrer fortsat en passende repræsentation blandt forskellige aktører, der arbejder tæt sammen, når den grønne omstilling skal omsættes til øget vækst og beskæftigelse i Danmark.

”Som national  klyngeorganisation inden for energiteknologi og miljøteknologi er CLEAN en vigtig spiller, og jeg er stolt af at være formand for en bestyrelse, hvor toneangivende virksomheder er trådt ind. Triple-helix med universiteter, virksomheder, byer og regioner er fortsat det bærende koncept med stort udviklingspotentiale og sikrer  det brede samfundspartnerskab, som er en forudsætning for at lykkes som klynge”, siger Torben Funder-Kristensen, tidligere næstformand og ny formand i CLEAN.

En af de virksomheder som netop er valgt ind i CLEANs bestyrelse er Dansk Retursystem A/S.

”Det er nyt for os at træde ind i kernen af en klyngeorganisation. CLEAN har en interessant medlemskreds og en solid organisation, som vi ser gode perspektiver i at være en aktiv partner i. For os er det særligt interessant at komme med netop nu, hvor vi kan bidrage i en ny bestyrelse. Jeg ser frem til at komme i arbejdstøjet og bringe vores virksomhed i spil”, lyder det fra Marlene Holmgaard Fris, nyt medlem i CLEANs bestyrelse

Repræsentantskab skal sikre forankring hos medlemmer
Samtidig med, at der etableres en ny bestyrelse, indføres også et repræsentantskab for alle CLEANs kernemedlemmer. Repræsentantskabet er et forum, hvor innovative og dynamiske partnerskaber dannes, og hvor virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører sammen identificerer efterspørgsel, drøfter nye tendenser og muligheder inden for energiteknologi og miljøteknologi.

Gennem arbejdet i repræsentantskabet vil CLEANs kernemedlemmer sammen med bestyrelsen komme til at spille en helt afgørende rolle for de initiativer og projekter, som fremadrettet sættes i gang i organisationen.

CLEANs nye bestyrelse er:

 • Torben Funder-Kristensen, Chef for PA, Danfoss Cooling, Danfoss (Formand)
 • Henrik Bindslev, Dekan, Det tekniske Fakultet, SDU (Næstformand)
 • Betina Haugaard Heron, Vice President, Environmental Services, OHS & Offshore Wind, NIRAS
 • Ida Bigum Nielsen, Konst. Erhvervspolitisk chef, Kontor for Vækst og Erhverv, Københavns Kommune
 • Inge Olsen, Direktør for Kultur, Turisme og Bæredygtighed, Sønderborg Kommune
 • Lars Bonderup Bjørn, CEO, EWII
 • Marianne Thellersen, Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab, DTU
 • Marlene Holmgaard Fris, Markedsdirektør/CCO, Dansk Retursystem A/S
 • Michael Alstrøm, Partner/Advokat (H), Lundgrens
 • Mirella Amalia Vitale, Senior Vice President, Marketing, Communications & PA, ROCKWOOL Group
 • Rolf Johnsen, Kontorchef, Regional Udvikling, Region Midt

For yderligere information kontakt bestyrelsesformand Torben Funder-Kristensen på tlf. +45 24455735 eller mail tfk@danfoss.com