Landsdækkende støtteprogrammer skaber grobund for innovation og vækst

Der har været fart på samarbejdet siden sommeren 2019, hvor partnerskaberne bag de 5 landsdækkende virksomhedsdrevne støtteprogrammer har samlet 4 universiteter og mere end 40 virksomheder i forskellige innovationssamarbejder inden for energiteknologiløsninger. Det har resulteret i 12+ innovationssamarbejder.

Støtteprojekterne ETI, FIE, CTI, IEI og TIMEs formål er, med udgangspunkt i virksomhedernes behov og ideer, at accelerere innovationssamarbejder mellem små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner. Dette for at styrke de deltagende virksomheders innovationskraft og konkurrenceevne ved at have fokus på produkt innovation inden for energiteknologi.

 

Processen 

Inden et projekt bliver bevilliget, bliver virksomhedernes ideer og de potentielle projetksamarbejder valideret af fire kompetente og udsynsprægende bevillingsudvalg. Når projektet så er godkendt af bevillingsudvalget, starter det hårde, men også det sjove arbejde med udvikling af ideer, produkter og løsninger. Resultaterne forventes, i disse støtteprojekter, at være kommercielle inden for 12-14 måneder.

 

Projekternes fokus 

Projekternes fokus er rettet mod en bred energiværdikæde og spænder fra teknologier til brændselsceller, overvågning af udstyr, indeklima, energieffektive 5g master, IoT- løsninger, AI løsninger, integrerede energisystem løsninger, nye materialer til solfanger, salt som led i energiproduktion, særlige soldrevne produkter, forgasningsløsninger og nye tørringsprocesser. Men listen kan blive meget længere!

Når man ser på resultatet på hvordan der på kort tid der er blevet bevilliget 12+ innovationsssamarbejder på nationalt plan, bliver det pludseligt lettere at forstå, hvordan og hvorfor blot 1 % af alle danske virksomheder kan stå for 15 % af Danmarks omsætningen og hele 17,5 % af den samlende danske vareeksport.

(Kilde: Analyse af energiteknologiklyngen – En styrkeposition i vækst, CLEAN, Inno-SE -Innovationsnetværket Smart Energy, IRIS Group, 2019). 

Vi er klar til at initiere endnu flere samarbejder til gavn for Danmark.

Kontakt os for mere informaiton hvis du sidder med et potentielt projekt.

 

Kontakt 

Henrik Bjerregaard, Afdelingschef Smart Energi, CLEAN 

Claus Meineche, Chef projektleder, CLEAN

 

Partnere:

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Sønderborg Vækstråd, Business Lolland Falster, IPU, House of Energy 

Støtteprojekterne er finansieret af EUs regionalfond

ETI – ENERGI TEKNOLOGI INNOVATION

Nordjyske SMV'er kan sammen søge om støtte til innovationssamarbejder om ny teknologi i energiomstillingen.

CTI – Clean Tech Innovation

Har jeres virksomhed behov for at få accelereret udviklingen af nye produkter og løsninger inden for smarte energi- og miljøteknologier, og ligger jeres virksomhed i Region Sjælland? CTI-projektet yder støtte til innovationssamarbejder mellem virksomheder og DTU inden for smarte energi- og miljøteknologier.

TIME – TEKNOLOGI INNOVATION, MILJØ OG ENERGI

Har jeres virksomhed behov for at få accelereret udviklingen af nye produkter og løsninger inden for smarte energi- og miljøteknologier, og ligger jeres virksomhed i Region Hovedstaden? TIME projektet yder støtte til innovationssamarbejder mellem virksomheder og DTU inden for smarte energi- og miljøteknologier. Gennem støtteprojektet kan de deltagende virksomheder få dækket væsentlige omkostninger ifm. udvikling af nye produkter og løsninger.

IEI Industriel Elektronik Innovation

IEI Projektet yder støtte til innovationssamarbejder mellem virksomheder og SDU inden for industriel elektronik

FIE – Fremme af Innovation inden for Energiteknologi i Region Midtjylland

Projektet har sin baggrund i en styrkeposition blandt virksomheder i Region Midtjylland indenfor grøn energiteknologi, som er et område med stor forventning til vækst og beskæftigelse de kommende år. Det er muligt at få dækket væsentlige omkostninger ifm. udvikling af nye løsninger.