Delt førsteplads – Kronik af Henrik Bjerregaard, Afdelingsleder i CLEAN Energi

En delt førsteplads – lyder ikke som det, man stræber efter, vel? Og dog. Lad os lige kigge lidt nærmere på det.

Men først skal vi slå en krølle omkring erhvervs- og teknologipositionen Energiteknologi, som den er beskrevet i udkast til Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 fra Danmarks erhvervsfremmebestyrelse.


Energiteknologi som erhvervs- og teknologiområde
”Energiteknologi omfatter teknologier, der relaterer sig til produktion af energi og energieffektive løsninger. Området omfatter brancher og værdikæder inden for energiproduktion, energiinfrastruktur, energieffektive teknologier, energilagring, konvertering og sektor-kobling, energiplanlægning samt rådgivning.”

Beskrivelsen er udmærket bred, og som grundlaget for denne refereres der til Analysen af Energiteknologiklyngen,  der er lavet af CLEAN, IRIS Group og Innovationsnetværket Smart Energy. Udkastet indeholder ligeledes en beskrivelse af 6 drivkræfter for vækst og udvikling i hele landet samt regionale drivkræfter for vækst og udvikling.

Af bilagsmaterialet fremgår det, at CLEAN er den operatør eller rettere sagt den tilsagnsmodtager med størst resttilsagn, hvilket betyder at CLEAN beløbsmæssigt er den største operatør på markedet i dagens Danmark. I denne sammenhæng er det også yderst vigtigt at belyse, at i ordet tilsagnsmodtager skjuler sig, at det reelt er en delt førsteplads, da det jo i virkeligheden er CLEANs medlemmer, projektsamarbejdspartnere og deltagende virksomheder, som udgør denne restbevilling – så der skabes vækst, udvikling og beskæftigelse.


Innovation som landsdækkende drivkraft for vækst og udvikling i relation til Energiteknologi
Den største del af restbevillingen ligger hos støtteprojekterne, ETIFIECTIIEI og TIME, som i CLEANs daglige jargon kaldes søsterprojekterne. Deres formål er, med udgangspunkt i virksomhedernes behov og ideer, at accelerere innovationssamarbejder mellem små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner – for at styrke de deltagende virksomheders innovationskraft og konkurrenceevne ved at have fokus på produktinnovation inden for energiteknologi.

Inden for erhvervs – og teknologiområdet Energiteknologi, er aktiviteterne jævnt fordelt over hele Danmark. Aktiviteterne tager udgangspunkt både i enkelte driverkræfter, men i høj grad mellem drivkræfterne:  innovation; digitalisering og automatisering og grøn omstilling og cirkulær økonomi. Her arbejdes ud fra en såkaldt tech-push innovationsmodel, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og efterspørgsel. Denne er at finde i CLEANs Årsrapport 2019. I modellen er det typiske forhold rettet mod virksomhedernes eksterne forhold, som for eksempel produkter. Det tilsættes partnerskaber og forskningsviden. Det batter og virker. I alt forventes ca. 100 virksomheder at have deltaget i ca. 40 partnerskaber med hinanden og videninstitutioner. Aktiviteterne er godt og vel halvvejs.

Men den gode nyhed om en delt førsteplads stopper ikke her.


Grøn omstilling og cirkulær økonomi som drivkraft for vækst og udvikling
I restbevillingen er ligeledes indeholdt aktiviteterne, der i CLEAN omtales som CLEAN Green Plan Region Syddanmark og CLEAN Green Plan Region Sjælland. Det geografiske fokus er virksomheder i Region Syddanmark og Region Sjælland, og er særligt rettet mod virksomhedernes interne forhold og processer. Én af drivkræfterne er netop, at flere virksomheder skal omstille sig til at drive deres forretning på en grøn og mere bæredygtig måde.

Hvad er så den gode nyhed her? Jo – I dialog med Erhvervs- og selskabsstyrelsen er der udarbejdet en ændringsansøgning, så virksomhederne kan nu kan få 100% refundering af udgifter til grøn forretningsplan og 30% refundering af implementeringsomkostninger.

Vi har mere på hjerte.

 
Regionale drivkræfter for vækst og udvikling – Energiteknolog og Energieffektivitet
Selvom det lakker mod enden for projektet CLEAN 3.0, så har CLEANs medlemmer, projektsamarbejdspartnere og deltagende virksomheder over de sidste par år haft fokus på teknologisamarbejder inden for energieffektivitet i Syddanmark. Dette fremgår af vores Analyse af Energiteknologiklyngen. Vi har på nuværende tidspunkt 25 såkaldt innovationssamarbejder under huden. 

Det er et fremragende eksempel på, at regionale drivkræfter for vækst og udvikling er tilstede og er relevant, som det i udkastet for eksempel fremhæves i Sydjylland: ”En lang række sydjyske virksomheder arbejder med teknologier, komponenter, viden og serviceydelser, der medfører en intelligent og effektiv udnyttelse af energien. Nogle af verdens stærkeste kompetencer inden for energieffektivitet er samlet omkring Als og Sønderborg”.

Analysen af Energiteknologiklyngen viser, at virksomhedspotentialet er valid for et langt større geografisk område end Sydjylland. Det glæder vi os til at fortælle meget mere detaljeret om i den allernærmeste fremtid.  

Så jo, vi har sammen med jer, den største restbevilling. CLEAN arbejder hårdt for at pengene kommer ud at arbejde – så de kan blive klar til nye aktiviteter, der skaber vækst, udvikling og beskæftigelse i Danmark.


Derfor er vi utrolig glade for den delte førsteplads.