CLEAN gentænker nationale og internationale aktiviteter

Coronakrisen kom og ændrede hurtigt den hverdag, vi alle kendte frem til marts 2020. Før var håndtryk, øjenkontakt, fysiske møder, arrangementer, messer og delegationsture en fast del af CLEAN medarbejderens arbejdsdag. Nu er skærmen blevet vores trofaste ven, både til interne og eksterne møder med kollegaer, interessenter eller aktører. Netværk og videndeling er blevet digitalt.

Konferencer, matchmaking, workshops, delegationsture var en fast del af CLEANs arbejde for at skabe netværk, videndeling, vækst og udvikling for medlemmer, virksomheder og andre relevante aktører. Men det har Coronakrisen vendt helt op og ned på. Nu er der forsamlingsforbud, rejserestriktioner og øget fokus afstand, hygiejne og sundhed.

CLEAN tænker virtuelt

CLEAN er derfor i gang med at gen- og nytænke nationale og internationale aktiviteter. Nogle aktiviteter fremrykkes, i håb om en langsom genåbning af landene, andre aflyses, men som andre klynger og virksomheder er CLEAN også omstillingsparat. Corona skal nemlig ikke stoppe os fra at holde fast i vores fokus – erhvervsrettede aktiviteter der skal skabe viden, vækst og udvikling for danske virksomheder – derfor har CLEAN allerede flere webinarer og online aktiviteter i pipeline. 

Workshops kan f.eks. afholdes i mindre grupper som samlet mødes online. Konferencer og delegationsture kan konverteres til nationale og transnationale webinarer, virtuelle matchmaking sessioner og andre online aktiviteter.

Vi arbejder på at tilpasse, udvikle og implementere fremtidens aktiviteter på nye måder så de stadig skaber værdi for medlemmer og virksomhederne i CLEANs netværk.  

CLEAN Energi – Webinarer med internationalt fokus og videooplæg om sektorintegration:

I projektet CLEAN 3.0 arbejdes der på en række webinarer med internationalt fokus.

Af CLEANs Analyse af Energiteknologiklyngen fra 2019, fremgår det, at de fem største eksportmarkeder er

  • Tyskland
  • Storbritannien
  • USA
  • Kina
  • Sverige.

Disse 5 lande dækker, ifølge analysen næsten 50 procent af den samlede danske eksport af energiteknologi. Derfor vil webinarerne i første omgang have fokus på disse 5 store eksportmarkeder.

Det første webinar har fokus på Tyskland og omhandler fjernvarme og udnyttelse af overskudsvarme. Indlægsholdere er bl.a. Christian Bjerrum Jørgensen fra Udenrigsministeriet i Berlin og Tom Mikus fra den tyske klynge EEHH i Hamborg.

Læs mere og tilmeld dig HER

Projektet DK Energy Live Lab – Vejle Nord afholder afslutningskonference som en række videooplæg med sektorintegration som omdrejningspunkt.

Læs mere HER 

CLEAN Miljø – Webinarer og digitale workshops:

I projektet Digital Business Transformation afholdes der også et webinar om digital transformation med Grundfos  

Læs mere og tilmeld dig HER  

I Green Tech Programmet (GT) afholdes undervisningsforløb og workshops digitalt

Læs mere HER

 

Følg med i CLEANs kommende aktiviteter og digitale løsninger:

I CLEAN Energis nyhedsmail – tilmeld dig HER

På CLEANs LinkedIn profil

På CLEANs hjemmeside