Støttekroner skal ud at arbejde i syddanske virksomheder

Viden og kompetencer om og inden for elektronik er i stigende grad og omfang vigtig for erhvervslivet og for Region Syddanmark.

Fakta viser, at virksomheder, som samarbejder med videninstitutioner og øvrige virksomheder, har større sandsynlighed for at udvikle nye produkter og løsninger, som succesfuldt kan afsætte på markedet.

Projektet Industriel Elektronik Innovation (IEI) understøtter Syddansk Vækstforums forretningsområde inden for energieffektivitet ved at accelerere innovationssamarbejder mellem små og mellemstore virksomheder, og SDU inden for industriel elektronik med direkte tilknytning til erhvervslivet.

I 2018 startede de første tre IEI-projektet som bl.a. omhandlede

  1. Platformskoncept for energieffektiv lader til elektriske drivlinjer i arbejdskøretøjer
  2. Energieffektive systemer af LED-skærme og digitale skilte
  3. Platformskoncept for modulopbygget batterisystem til elektriske drivlinjer i arbejdskøretøjer. Alle med målet om at samle de helt rigtige spillere, og udvikle interessante innovative løsninger

Der er sidenhen søsat yderligere 6 øvrige innovationsprojekter i 2019, og der er stadig midler i puljen til minimum 1-2 yderligere innovationsprojekter. Derfor åbnes der op for en ny ansøgningsrunde. Har I en god ide inden for industriel elektronik, inviteres I derfor til at fremsende en ansøgning. Der vil være et bevillingsudvalg, der vurdere ansøgningerne, og der vil kunne søges op til ca. 1,7 millioner i støttekroner svarende til 50% af løn og konsulent omkostninger. 

Der skal i en ansøgning være minimum 2 SMV’er og SDU skal ligeledes have en rolle i projektet (der er et andet budget til SDU).

Har du brug for mere information omkring dit projekts muligheder så kontakt

Lotte Gramkow

Senior Projektmanager

Telefon: +45 2031 6463

Mail: log@cleancluster.dk

IEI er finansieret af EU’s strukturfond under Region Syddanmark.