CLEAN Energi, har fundet formlen for succes!

Af udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2019 fremgår, at energiteknologi i denne sammenhæng dækker over teknologier, der relaterer sig til produktion af energi og til energieffektive løsninger. Området omfatter brancher og værdikæder inden for energiproduktion, energiinfrastruktur, energieffektive teknologier, energilagring, konvertering og sektorkobling, energiplanlægning samt rådgivning.

En helt central aktivitet for CLEAN Energi er at arbejde med virksomhedsnær (markedssigte 2-5 år) forskning, udvikling og demonstration (innovation). Men nu har vi har prøvet at vende blikket indad mod de brancher og værdikæder, der omtales i ”udkast til strategi for decentral erhvervsfremme”, siger Direktør, CLEAN Energi, Henrik Bjerregaard.

CLEAN Energi har over de sidste måneder lavet en status over vore aktiviteter de sidste 2 år. Kortlægningen viser, at vores aktiver er ganske bredt fordelt, siger Projektchef i CLEAN Energi, Leon Aahave Uhd.

Dette afspejler at CLEAN Energi kører flere programmer mod mere end en branche. I spidsen står energieffektivitet, som rammes af 98% af vores programmer, men de andre områder ligeledes er repræsenterede med mellem 60-85%. I kortlægningen har vi også medtaget programmer for fx iværksætteri, der specielt rammer de mindre virksomheder og start-ups.

Når vi kigger på hvilke organisationer vores aktiviteter rammer, kan vi se, at 74 % udgøres af virksomheder og 26 % af offentlige aktører og videninstitutioner, som fungerer som test- og demonstrationsaktører og som videnbro. Af virksomhederne, vi arbejder med, er ca. 80 % i SMV segmentet. Denne gruppe kan være svær at mobilisere i en travl hverdag, med mindre man som klyngeorganisation er i stand til at skabe gode og stærke tilbud, som sandsynliggør at den investerede tid er værdifuld for virksomhederne. Med 63 innovationssamarbejder, initieret over de sidste to år, mener CLEAN Energi, at have fundet formlen for succes. Her tænkes specielt på Innovationsnetværket Smart Energy og de såkaldte Søsterprojekter, som er baseret på CLEAN Energis innovationsmodel 

Hele strategien kan læses her: https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/udkast_til_strategi_for_decentral_erhvervsfremme_2020-2023_ny.pdf

 Kilde: Udkast til strategi for decentral erhvervsfremme, 2019.