Bliv klimaentreprenør

Grundejere og kommuner har brug for håndværkere og entreprenører med den nyeste viden, som kan vejlede og gøre vandet til en ressource frem for et problem. Som Klimaentreprenør fås muligheder for ordrer qua nye kvalifikationer i praktisk udførelse af både klimatilpasningsløsninger, skybrudssikring,  brug af sociale medier og som en del af et unikt fagligt netværk. Klimaentreprenøruddannelsen er lokalt forankret og udbydes som et AMU-kursus, hvilket gør den økonomisk attraktivt. Som en ekstra fordel skal fremhæves, at entreprenørerne udover uddannelsen tilbydes markedstøtte i form af formidlingsmateriale, netværksmøder og kundemøder på klimaevents.

Tidligere Thøger Oxholm Jensen har udtalt: Vi var 3 mand fra firmaet der tog klimaentreprenøruddannelsen – vi vidste en hel del i forvejen, men det var rigtig godt at netværke med kloakmestre, andre entreprenører og dygtige undervisere. Sammensætningen på kurset – hvor der både var anlægsgartnere, kloakmestre, producenter og bygherrer – giver en god dynamik og erfaringsudveksling

 Link til uddannelsen på CLEAN Grøn Erhvervsvæksts hjemmeside: Tilmelding senest den 9. oktober 2018.

http://groenerhvervsvaekst.dk/index.php/erhverv/bliv-klimaentreprenor-2018