Om medlemskab af CLEAN

Danmarks førende grønne klyngeorganisation

CLEAN opererer med to typer af medlemskab hhv. kernemedlemsskab og ordinært medlemsskab.

Kernemedlemskab er for virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der ønsker at blive medlem af en eksklusiv klub bestående af Danmarks førende aktører inden for cleantech-området. Som kernemedlem har man ret til en plads i bestyrelsen og bestyrelsens faglige underudvalg. Bestyrelsen træffer beslutning om CLEANs strategi og projekter, ligesom man har fortrinsret til at deltage i alle projekter, der vedrører løsninger på samfunds­udfordringer. Som kernemedlem bidrager man desuden i kraft af kontingentet til, at CLEAN har et solidt driftsøkonomisk fundament, hvilket frigør ressourcer til projektudvikling og medlems­rettede aktiviteter.

Ordinært medlemskab er for virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der ønsker at deltage i CLEANs aktiviteter og projekter. Medlemskategorien er bl.a. målrettet små og mellemstore virksomheder, der ønsker at deltage i CLEANs virksomhedsrettede innovationsprojekter.

Nedenfor er et overblik over vilkårene for de to typer af medlemskab samt kontingentsatser.
Kontingentbeløbet er pr. år ekskl. moms. Udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Dette gælder både kerne- og ordinært medlemskab


Medlemskategorier

Ordinært medlem 1-49 ansatte

Kr. 3.000

Årligt
 • Stemmeret til generalforsamlingen
 • Deltagelse i projekter
 • Medbestemmelse i nye projekter
 • Omtale på CLEANs hjemmeside og sociale medier
 • Invitation til arrangementer og netværksaktiviteter

Bliv medlem

Ordinært medlem 50-249 ansatte

Kr. 15.000

Årligt
 • Stemmeret til generalforsamlingen
 • Deltagelse i projekter
 • Medbestemmelse i nye projekter
 • Omtale på CLEANs hjemmeside og sociale medier
 • Invitation til arrangementer og netværksaktiviteter

Bliv medlem

Ordinært medlem Over 250 ansatte (eller omsætning på over 50 mio. EUR eller en balance på mere end 43 mio. EUR)

Kr. 30.000

Årligt
 • Stemmeret til generalforsamlingen
 • Deltagelse i projekter
 • Medbestemmelse i nye projekter
 • Omtale på CLEANs hjemmeside og sociale medier
 • Invitation til arrangementer og netværksaktiviteter

Bliv medlem

Kernemedlem 1-49 ansatte

Kr. 30.000

Årligt
 • Bestyrelsespost
 • Stemmeret (5 stemmer til generelforsamling
 • Bestemmende indflydelse og mulighed for deltagelse i alle projekter
 • Førsteprioritet i alle aktiviteter, fx besøg fra udlandet (investorer, journalister mv.), deltagelse i internationale fremstød, PR aktiviteter, events etc.
 • Invitation til arrangementer og netværksaktiviteter
 • Omtale på CLEANs hjemmeside og sociale medier

Bliv medlem

Kernemedlem 50-249 ansatte

Kr. 150.000

Årligt
 • Bestyrelsespost
 • Stemmeret (5 stemmer til generelforsamling
 • Bestemmende indflydelse og mulighed for deltagelse i alle projekter
 • Førsteprioritet i alle aktiviteter, fx besøg fra udlandet (investorer, journalister mv.), deltagelse i internationale fremstød, PR aktiviteter, events etc.
 • Invitation til arrangementer og netværksaktiviteter
 • Omtale på CLEANs hjemmeside og sociale medier

Bliv medlem

Kernemedlem Over 250 ansatte (eller omsætning på over 50 mio. EUR eller en balance på mere end 43 mio. EUR)

Kr. 300.000

Årligt
 • Bestyrelsespost
 • Stemmeret (5 stemmer til generelforsamling
 • Bestemmende indflydelse og mulighed for deltagelse i alle projekter
 • Førsteprioritet i alle aktiviteter, fx besøg fra udlandet (investorer, journalister mv.), deltagelse i internationale fremstød, PR aktiviteter, events etc.
 • Invitation til arrangementer og netværksaktiviteter
 • Omtale på CLEANs hjemmeside og sociale medier

Bliv medlem

Video fra CLEANs årsmøde 2017