CEO – Energy Cluster Denmark

Energy Cluster Denmark søger en CEO med stor indsigt i energisektoren og de fremtidige udfordringer industrien står overfor. Den nye CEO skal være bindeleddet mellem den akademiske verden, industrien og myndighederne.

I en nyoprettet stilling som CEO for Energy Cluster Denmark får du ansvaret for at skabe et innovativt økosystem inden for energi fra produktion til forbrug med fokus på den fremtidige retning for industrien og de udfordringer, man står overfor. Med reference til bestyrelsen og i tæt samarbejde med bestyrelsesformanden vil du holde bestyrelsen orienteret omkring industrirelevante emner og sikre en fælles forståelse omkring retning og fremdrift for innovationsprojekter. Du får ansvaret for økonomien og vil også rapportere til bestyrelsen i denne sammenhæng.

Det forventes, at du har en dyb og bred indsigt i energisektoren, og du forstår og har en holdning til, hvor industrien bevæger sig hen både nationalt og internationalt. Du bliver en aktiv del af dialogen i industrien både i Danmark og på EU-niveau, og du evner at samarbejde med en lang række vidt forskellige interessenter med stor gennemslagskraft og entusiasme.

Som CEO for Energy Cluster Denmark skal du sikre, at organisationen udvikles og initierer og gennemfører innovationsprojekter på højt niveau. Dette sker i samarbejde med universiteter, offentlige investorer og industrien. Projekterne vil spænde vidt og det er din opgave at sikre fremdrift og skabe begejstring og holdånd omkring opgaverne. Du skal desuden sikre, at projekterne er i medlemmernes bedste interesse og i sidste instans skaber arbejdspladser og en konkurrencedygtig industri. Tiltag, der skal sikre at medlemmerne får valuta for deres medlemskab og samtidig tiltrækker nye medlemmer, vil også være dit ansvar.

Med den erfaring du har fra lignende stillinger, vil du med sikker hånd styre medierne og public relations for organisationen generelt.

Om dig

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men der forventes et vist akademisk niveau særligt indenfor ledelse, forretningsudvikling, økonomi og projektadministration.

Det er vigtigt, at du har en solid ledelseserfaring samt erfaring med at arbejde med politiske systemer samt fundraising. Erfaring med at lede og udvikle en projektbaseret- eller klyngevirksomhed vil være en fordel.

Den ideelle kandidat besidder således i overvejende grad følgende erfaring og færdigheder:

  • Dokumenteret erfaring fra direktionsniveau og gode resultater med ledelse af ledere fra kommercielt drevne organisationer
  • God økonomisk erfaring og finansiel indsigt
  • Erfaring med forretningsudvikling og kompetencer indenfor projektledelse, internationalisering, forhandling og formidling
  • Erfaring med fundraising, vidensopsamling og teknologiscouting
  • Erfaring med at arbejde med politiske systemer og universitetsverdenen vil være en fordel
  • Organisatorisk forståelse – sætte rammer ud fra strategiske og organisatoriske behov og træffe helhedsorienterede beslutninger
  • Gode evner til at skabe og vedligeholde relationer og netværke på tværs af organisationer og institutioner
  • En tydelige og visionær leder, der kan inspirere og motivere organisationen og herved udstikke en fælles retning

Vi tilbyder

I den nyoprettede stilling som CEO i Energy Cluster Denmark får du stor indflydelse på din nye rolle, da du selv skal være med til at skabe rammerne for jobbet. Du kan få stor indflydelse på at forløse potentialet i fremtidens energiudfordringer og indtage en central rolle på et marked med stort fokus både nationalt og internationalt. Du vil profilere organisationen udadtil og være en drivkraft i udviklingen af organisationen internt. Du bliver en del af et stort og stærkt netværk i det vigtige samspil mellem den akademiske verden, industrien og offentlige instanser og får en tæt kontakt til organisationens dynamiske medlemmer og en aktiv bestyrelse.

Arbejdssted vil være med udgangspunkt fra et af virksomhedens kontorer og der kan forventes 30-40 rejsedage om året. Løn og øvrige betingelser aftales individuelt.

Vi ser frem til at høre fra dig

Yderligere oplysninger om stillingen og rekrutteringsprocessen kan fås i fortrolighed hos konsulent Peter Torjussen, Mercuri Urval på telefon 2099 0667.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV HERReferencenummer: DK-07480.

Om Energy Cluster Denmark

Energy Innovation Cluster, House of Energy og CLEAN Energi er gået sammen i Energy Cluster Denmark; en ny klyngeorganisation med en klar ambition om at samle og styrke fælles innovation på tværs af hele energisektoren. I Energy Cluster Denmark forenes innovationskraften inden for energiproduktion, energiinfrastruktur, energilagring og energieffektivitet i en ny organisation, der håndterer et integreret, sammenkoblet og energieffektivt system.