CLEANs Bestyrelse 2017

Om CLEANs bestyrelse

CLEAN’s bestyrelse består af repræsentanter fra virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der har en fælles ambition om at fremme cleantech i Danmark. Som kernemedlem har man mulighed for at få en plads i bestyrelsen og er dermed med til at træffe beslutninger om CLEANs strategi og projekter. Sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer giver et klart signal om, at cleantech er et stort satsningsområde for danske virksomheder.

Formand Henrik Bindslev
Dekan for det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet

Bestyrelsesmedlemmer:

Anders Stouge
Vicedirektør, Dansk Energi

Anna Marie Rasmussen
Afdelingschef, Region Syddanmark

Annemarie Munk Riis
Kontorchef, Vækst og Erhverv Københavns Kommune

Babak Djarahi
Erhvervschef, MiljøForum Fyn

Dan Fredskov
Direktør, Amager Ressourcecenter

Daniel Bachmann
CEO, IoT Denmark 

David Jens Meinke
Udviklingschef, Region Sjælland

Gitte Ellehave Schultz
Enhedschef for Center for regional udvikling, Region Hovedstaden

Henrik Græsdal
Advokat og Partner, Elmann

Henrik Müller
Klimachef, Miljø & Teknik, Aarhus Kommune

Henrik Pedersen
Dekan, Aalborg Universitet

Inge Olsen
Teknisk direktør, Sønderborg Kommune

Jakob Østervang
Partner, Bech-Bruun

Jytte Gad Lauridsen
Vicedirektør, Region Midtjylland

Jørgen Andersen
Direktør, Green Tech Center

Jørgen Mads Clausen
Bestyrelsesformand, Danfoss

Katrine Krogh Andersen
Forskningsdekan, Danmarks Tekniske Universitet

Lars Brøndum Petersen
Business Development Director, Innogie ApS

Michael Alstrøm
Partner, Lundgrens

Morten Dysted Dahl
Direktør, Energidata

Ole Fritz Adeler
Forsyningsdirektør, HOFOR A/S

Peter Bjørn Larsen
Director, Hitatchi Consulting Denmark

Rasmus Holscher
CEO, Holscher Design

Rasmus Martens Jakobsen
Partner & Direktør, Transition ApS

Søren Andersen
Direktør, GeoDrilling ApS

Søren Holm Johansen
Direktør, Rambøll

Thorbjørn Sørensen
Teknik- og Miljødirektør, Middelfart Kommune

”Vi samler dem, der gør en forskel”