Om CLEAN

Vi skubber til den grønne omstilling - ved at være den

Som landsdækkende medlemsorganisation for det grønne Danmark ved CLEAN, hvad der virker og ikke mindst, hvad der kan betale sig. For CLEAN er medlemmerne. Gennem CLEAN får Danmarks cleantech-virksomheder adgang
til viden, netværk og projektsamarbejder, der forener bæredygtige og økonomiske interesser og omsætter grøn vækst til sorte tal på bundlinjen.

CLEAN formidler og driver projekter og partnerskaber mellem private cleantech-virksomheder, offentlige aktører og vidensinstitutioner. Det skaber innovative løsninger på udfordringer, der vedrører os alle. Virksomhederne og deres bundlinje er det bærende og nyskabende løfte til vores omverden. De motiveres ikke kun af tanker om, hvad der kan betale sig på et tidspunkt, men hvad der kan betale sig nu.

Hos CLEAN insisterer vi på at få beskidte hænder i jagten på en renere fremtid. Vi tror på, at en forudsætning for, at vi kan løfte vores samfund ind i en sikker fremtid, er, at vi sikrer Danmarks grønne virksomheder rige muligheder for rentable partnerskaber.

Vi ved, hvordan man finder frem til de rigtige løsninger.Vi ved, hvornår det grønne kan betale sig, og vi kender dem, der kan få det til at ske. For dansk vækst, viden og velstand.

Vi taler ikke bare om den grønne omstilling – Vi ér den grønne omstilling.

AKTIVITETER
Mere end 1400 virksomheder var samlet set involveret i klyngeaktiviteter over året. CLEANs netværksaktiviteter trækker mange deltagere til, hvilket bl.a. ses i Innovationsnetværk for Smart Energy og Innovationsnetværk for Miljøteknologi, som har hhv. 288 og 226 medlemmer. 112 virksomheder deltog i ét af CLEANs 9 virksomhedsforløb, 130 partnere var involveret i 39 innovationsprojekter og 29 virksomheder deltog i CLEANs 6 eksportprojekter. Deltagerne kommer fra hele landet, med en overvægt i Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Mere end 3⁄4 af deltagerne er SMVer.

I 2016 blev klyngens aktivitetsniveau øget betragteligt. Porteføljen omfattede ved årets udgang 54 projekter inden for fokusområderne smart energy, ressourceeffektivitet, smart city og internationalisering. Denne projektportefølje repræsenterer en samlet værdi af mere end DKK 500
mio. Over tid repræsenterer CLEANs akkumulerede projektportefølje faktisk mere end DKK 1 mia. CLEANs årlige omsætning i 2016 var ca. DKK 35 mio.

MEDLEMMER
Ved årets udgang havde CLEAN 164 medlemmer, heraf 28 kernemedlemmer. Der har været en moderat afgang og tilsvarende tilgang af medlemmer over året. Medlemmerne kommer fra hele landet med en overvægt i Region Hovedstaden og Region Syddanmark. 3/4 af CLEANs medlemmer er SMVer.

AKTIVITETSUDVALG
2016 var året, hvor CLEAN etablerede to medlemsdrevne aktivitetsudvalg. I udvalgene skaber CLEANs medlemmer konkrete udviklingsprojekter og former herved klyngens aktiviteter. De 20 medlemmer i Smart City udvalget har bl.a. taget initiativ til projekter inden for Mobility as a Service, et dansk data økosystem og et smart city community. I udvalget for energieffektive teknologier arbejdes bl.a. med projekter inden for overskudsvarme og industriel effektelektronik.