Ressourceeffektivitet

Et fokusområde under CLEAN

Miljø og ressourceeffektivitet

Danmark har en lang tradition for at have høje miljøkrav og –standarder, og de danske virksomheder er i front inden for miljøteknologi. CLEANs indsats er særligt koncentreret om de danske styrkepositioner inden for affald, men også vand, luft og jord. Vi driver bl.a. Innovationsnetværk for Miljøteknologi, et innovationsforløb inden for vand samt innovative udbud på bygge- og plastikaffald.