Fokusområder

CLEAN er Danmarks grønne klynge, og vi arbejder på tværs af mange forskellige temaer og teknologier

01
Smart Energi
01
Smart Energi
Danmarks kompetencer fordeler sig på hele værdikæden for teknologier, services og tilhørende menneskelig adfærd inden for produktion, distribution, forbrug og lagring af energi.

En række teknologier til energieffektiv og vedvarende energi produceres af danske virksomheder, som på flere områder har globale styrkepositioner. På den ene side er udviklingen af vedvarende energiløsninger, og på den anden side er effektivisering af den producerede energi. CLEAN arbejder med begge dele, men har primært fokus på det energieffektive aspekt, da CLEANs medlemmer er specialiserede inden for netop dette område. Vi driver bl.a. Innovationsnetværk for Smart Energy, Industrial Energy Partnerskabet og Grøn Erhvervsvækst.

02
Ressourceeffektivitet
02
Ressourceeffektivitet
Danmark har en lang tradition for at have høje miljøkrav og –standarder, og de danske virksomheder er i front inden for miljøteknologi. CLEANs indsats er særligt koncentreret om de danske styrkepositioner inden for affald, men også vand, luft og jord. Vi driver bl.a. Innovationsnetværk for Miljøteknologi, et innovationsforløb inden for vand samt innovative udbud på bygge- og plastikaffald.
03
Smart City
03
Smart City
Smart City-begrebet er en ny global megatrend og kan defineres som en samlende betegnelse for løsninger, som understøtter kerneopgaver ved anvendelse af ny informations- og kommunikationsteknologi, der f.eks. gør styring af byen mulig gennem indsamling og bearbejdelse af data om adfærd, trafik, forbrug og forsyning. CLEAN har på et tidligt stadie iværksat en indsats på dette område – bl.a. med etablering af en big data markedsplads, Big Data Business Academy og organisering af den danske pavillon på Barcelona Smart City Expo.
04
Internationalisering
04
Internationalisering
De danske cleantech-styrkepositioner er anerkendt verden over, og byer, forsyningsselskaber mv. efterspørger grønne løsninger i stort omfang. Den danske eksport står overordnet stærkt, men der er et stort potentiale for at øge danske virksomheders internationale markedsandele gennem øget samarbejde og såkaldt ”løsningsbaseret salg”, hvor virksomheder i konsortier leverer samlede løsninger frem for enkeltkomponenter. CLEAN driver bl.a. CLEAN Solutions, C40-CLEAN City Solutions Platform og International Cleantech Network.,