Fokusområder

CLEAN er Danmarks miljøteknologiklynge, og vi arbejder på tværs af følgende temaer og teknologier

Energiteknologi
Energiteknologi
Pr. 1/7-2020 er alle CLEANs energiaktiviteter- og projekter overgået til Energy Cluster Denmark.

CLEAN arbejder med den danske, erhvervsmæssige styrkeposition på energiområdet. Vi arbejder med initiativer i hele værdikæden for energi - fra energiproduktion via distribution og forbrug til lagring. Målet er øget innovationskraft, vækst og beskæftigelse i virksomhederne. Vi er stærke på energieffektive teknologier, fordi medlemmerne er.

Kig ind. Vi tager afsæt i virksomhedernes konkrete udviklingsbehov, agerer dealmakere og faciliterer fælles forretningsudvikling mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer. Vi arbejder både i lukkede, tillidsfulde partnerskaber og åbne projekter, hvor vi søger endnu flere virksomheder.

Miljøteknologi
Miljøteknologi
Danmark har en lang tradition for at have høje miljøkrav og –standarder, og de danske virksomheder er i front inden for miljøteknologi. CLEANs indsats er særligt koncentreret om de danske styrkepositioner inden for affald, men også vand, luft og jord. Vi driver bl.a. Innovationsnetværk for Miljøteknologi, et innovationsforløb inden for vand samt innovative udbud på bygge- og plastikaffald.
Internationalisering
Internationalisering
De danske cleantech-styrkepositioner er anerkendt verden over, og byer, forsyningsselskaber mv. efterspørger grønne løsninger i stort omfang. Den danske eksport står overordnet stærkt, men der er et stort potentiale for at øge danske virksomheders internationale markedsandele gennem øget samarbejde og såkaldt ”løsningsbaseret salg”, hvor virksomheder i konsortier leverer samlede løsninger frem for enkeltkomponenter. CLEAN driver bl.a. CLEAN Solutions, C40-CLEAN City Solutions Platform og International Cleantech Network.,