OPSTARTSMØDE i København – Water Tech Boost – Innovationsforløb for vandvirksomheder

9. Sep 2020 kl. 12:45 - 16:00

Danmarks Miljøteknologiklynge inviterer til information om tilbud til små- og mellemstore vand- og klimatilpasningsvirksomheder med start september 2020. Med Water Tech Boost kan din virksomhed få dialog om forretningsmæssig udvikling samt øgede eksportmuligheder. Med vores innovationsforløb får du mulighed for at møde forskere, kunder, investorer og mange andre fremtidige samarbejdspartnere fra vandbranchen.

12:45 Registrering og kaffe

13:00 Vandteknologivirksomheders innovationsbehov

· Fra idégenerering til afsætning, v. Ole Larsen, HOFOR 

· Hvad ved vi om vandvirksomheders behov og hvad er tilbuddet til Vand-SMV’er v. Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

· Hvordan fungerer innovationssamarbejder mellem universiteter og virksomheder og konkrete tilbud til vandvirksomheder, henholdsvis Peter Steen Mikkelsen, DTU og Uffe Sognstrup Thomsen AU 

· Spørgsmål og dialog 

14:00 Kaffe og kage

14:15 Konkrete innovationstilbud

· Konferencer og udstilling: IWA/techBBQ/Rørcenterdage, Michael Johansen, CLEAN/Ulrik Hindsberger, TI 

· Viden og internationaliseringstilbud: webinarer/platforme v. Bjørn Kaare Jensen DWF /Michael Johansen, CLEAN 

· Hvorfor skal du deltage, pitch fra en vandvirksomhed 

· Sådan deltager du i Water Tech Boost innovationsforløb. v. Viggo Aaberg Kærn, DTU 

· Spørgsmål, dialog og konklusioner 

15:15 Tak for i dag


Tilmelding

Har du særlige behov i forbindelse med deltagelsen i eventet så nævn det her.
I forbindelse med CLEANs aktiviteter indsamles persondata om alle deltagere med henblik på at kunne servicere vores netværk. CLEAN gemmer disse data til dokumentation overfor diverse myndigheder, samt til brug i statistik og udviklingen af nye aktiviteter. Læse om hvilke data som CLEAN indsamler og hvordan CLEAN behandler disse på https://www.cleancluster.dk/persondata/
CLEAN udsender ca. en gang månedligt et nyhedsbrev med nyheder om vore aktiviteter.